En person häktad efter medborgarlöftesinsats i Haparanda

Förra veckans medborgarlöftesinsats resulterade i att en person häktades misstänkt för bland annat grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Polisens löfte till medborgarna om att öka tryggheten och minska brottsligheten sker dagligen och emellanåt i lite mer planerade insatser.

I lokalpolisområde Östra Norrbotten har man under flera års tid arbetat strukturerat med riktade insatser utifrån det som framkommit vid medarbetar- och medborgardialoger. Dessa ligger som grund för den lokal lägesbild som polis och kommun därefter arbetat fram tillsammans. Utifrån den gemensamma lägesbilden planeras därefter insatser, antingen i samverkan med andra samhällsaktörer, myndigheter eller enskilt. Insatsen i Haparanda var ett enskilt ärende för polisen men med god samverkan med nationell- och länsgemensam polisresurs och Tullverket.

 - Detta arbetssätt ger oss möjlighet att kraftsamla för att genomföra en större insats som gör skillnad på lokal nivå, säger Lars Öberg, lokalpolisområdeschef i Östra Norrbotten.

Insatsen i Haparanda var en planerad Medborgarlöftes-insats som pågick under slutet av föregående vecka och som bl a resulterade i att en person greps och därefter anhölls av åklagare. Syftet med medborgarlöftesinsatsen i Haparanda var att arbeta mot narkotikabrottslighet och illegala vapen. Personen är nu även häktad misstänkt för bl a brott mot Lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

I samband med insatsen gjordes bl a ett fynd som resulterade i att Polisens nationella bombgrupp från Stockholm tillkallades för att på ett säkert sätt undersöka och omhänderta ett föremål kopplat till den nu häktade personen.

Fortsatt åklagarledd förundersökning med analyser och andra utredningsåtgärder kommer att fortgå.