Mer restriktiv tillståndsgivning av demonstrationer

Vid ett flertal demonstrationer den senaste tiden har gränsen på max 50 personer överskridits. Polismyndigheten kommer därför i fortsättningen göra en mer restriktiv bedömning vid tillståndsgivning för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet. Av regeringsformen följer emellertid att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka farsot. Det finns därför en möjlighet enligt ordningslagen att avslå tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser.

Mot bakgrund av den gångna veckans händelser har det blivit allt tydligare att det i många fall är omöjligt för en arrangör att upprätthålla kravet på max 50 deltagare även om arrangören har goda intentioner och i förväg har förklarat sig villig att följa ett sådant villkor. Detta har vid vissa demonstrationer den senaste tiden lett till stora folksamlingar och en uppenbar risk för smittspridning.

– Utifrån denna utgångspunkt kommer Polismyndigheten iaktta en mer restriktiv hållning vid bedömningen av om en arrangör ska beviljas tillstånd för en demonstration eller inte, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för corona.

En bedömning av om tillstånd för en viss demonstration ska beviljas eller avslås kommer även i fortsättningen ske med beaktande av omständigheterna i det konkreta fallet.