Nu ökas insatserna mot brott i parrelationer, våldtäkter och våld mot barn

Polismyndigheten har anställt drygt 320 nya medarbetare i en satsning på särskilt utsatta brottsoffer. Fler anställda och ökade utbildningsinsatser ska höja kvaliteten och effektiviteten i polisens utredningar.

För att förstärka arbetet med särskilt utsatta brottsoffer beslutade rikspolischefen i juni 2019 att satsa ytterligare över 300 miljoner kronor årligen. Det är en satsning över tid där liv ska räddas, våldet ska minska, rädsla ska bytas mot trygghet och fler förövare ska ställas till svars.

–  De här brotten är bland de värsta som finns i samhället och är ett av de mest prioriterade brottsområdena. Vi har genomfört satsningen mot bakgrund av de stora resursbehov vi ser. Vi vill nu se en kraftsamling i samhället mot brott mot särskilt utsatta, på samma sätt som vi sett mot skjutvapenvåld och sprängdåd, säger rikspolischef Anders Thornberg.

För att förstärka arbetet med särskilt utsatta brottsoffer tillförs samtliga polisregioner och Nationella operativa avdelningen resurser för att anställa cirka 350 medarbetare inom brottsområdet. I maj var drygt 320 nya medarbetare på plats runt över hela landet. Till stöd för den förstärkta personalresursen bedriver polisen ett intensivt arbete, främst tillsammans med Åklagarmyndigheten, för att utveckla bland annat utredningsmetodik, forensiska åtgärder och förhörstekniker. Det är viktigt att alla, från första patrull på plats till de specialiserade utredarna, kan utredningsmetodiken och använder sig av den.

Polisens satsning presenteras också idag i en debattartikel i Aftonbladet av Anders Thornberg, rikspolischef och Mats Löfving, stf rikspolischef och chef för nationella operativa avdelningen.

Läs debattartikeln här: