Nu sätts trygghetskameror upp i Tjärna Ängar

Fotografi på trygghetskamera.

Bild: Polisen

I september 2019 presenterades planer på att installera trygghetskameror på olika ställen i Borlänge. Nu har de första kamerorna satts upp i Tjärna Ängar centrum.

Kameraövervakningen ersätter inte polisens närvaro i västra Borlänge. I områdena Bullermyren, Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna i Borlänge arbetar områdespoliser. De arbetar med alla uppgifter polisen har, men har en särskild roll att vara kontaktskapande.

När polisen inte kan vara i Tjärna Ängar, finns nu ändå en möjlighet att se vad som händer.

– Området i och runt Tjärna Centrum är viktigt för många människor. Där finns möjlighet att handla mat, sköta postärenden, ta ut pengar och utföra andra ärenden som måste göras. Därför har polisen beslutat att det är här vi ska sätta upp kameror, säger Erik Gatu, kommunpolis i Borlänge.

Syftet med trygghetskamerorna är att ge ökad upplevd trygghet och ökad säkerhet. Kamerorna är igång dygnet runt och det går att se det som sker i samma stund som det sker. Filmerna spelas även in och sparas i två månader.

Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner. Till exempel kommer endast behöriga att få tillgång till bildmaterial som också raderas efter viss tid. Kamerorna blir utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder. På platser där kamerabevakning sker kommer det att finnas skyltar för att upplysa om detta.

Mediekontakt:

Erik Gatu, kommunpolis i Borlänge, 010- 567 2282.