Nya, klimatneutrala polislokaler i centrala Örebro

I mitten av juni startar bygget av Polismyndighetens nya, klimatneutrala lokaler i centrala Örebro. De ska vara färdiga för inflytt i mitten av 2022.

Polisregion Bergslagen växer kraftigt och kommer att få flera hundra nya medarbetare de kommande åren. Redan i dag är verksamheterna trångbodda och lokalerna behöver utvecklas i hela regionen. Nya, moderna lokaler ger bättre arbetsmiljö – och dessutom bättre möjligheter att hålla ihop polisens verksamheter. Tack vare den nya byggnaden kan verksamheter som bedrivs i tillfälliga lokaler flytta tillbaka till Rättscentrums och det nuvarande polishusets omedelbara närhet.

Byggnaden är helt i trä och certifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBC). Målsättningen är att byggnadens koldioxidutsläpp ska vara netto noll under sin livstid.

Biträdande regionpolischef, Niclas Hallgren, ser fram emot att de nya lokalerna ska bli verklighet.

- De nya lokalerna gör oss bättre rustade för framtiden. Arbetsmiljön förbättras för våra medarbetare och det gynnar i förlängningen även medborgarna. Det känns extra bra att de nya lokalerna ger minimal påverkan på miljön, säger Niclas Hallgren.