Omslagspunkt i polisens arbete mot dödligt våld i den kriminella miljön

Polisen gör en omslagspunkt i arbetet mot dödligt våld genom skjutningar och sprängningar i den kriminella miljön. Det höga tryck som skapats mot grovt kriminella genom operation Rimfrost kommer fortsätta när den nationella särskilda händelsen avslutas.

Sedan starten av den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost har man inom polisen kraftsamlat och resursförstärkt i region Syd och Uppsala. Sedan dess har 695 individer frihetsberövats och en större mängd vapen, sprängämnen och narkotika beslagtagits. I de områden där det särskilt kraftsamlat märks tydliga effekter. I Polisområde Malmö har antalet skjutningar halverats under Rimfrost, jämfört med föregående två år, och antalet sprängningar har också minskat. I Uppsala har det inte varit någon skjutning alls sedan resursförstärkningen. När den särskilda händelsen nu avslutas så tas de erfarenheter och intryck vidare i inriktningen framåt.

– Polisen har sedan tidigare en god förmåga att bekämpa grovt våld. Rimfrost har utvecklat polisens långsiktiga förmåga ytterligare, och effekterna är bestående. Genom att arbeta med ett nationellt perspektiv mot ett problem har vi utvecklat våra metoder och samverkansformer, det är inte alltid ett lokalt problem har en lokal lösning och ofta måste vi samarbeta över geografiska gränser, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef för den nationella särskilda händelsen Rimfrost, och fortsätter:

– Vi hade redan innan Rimfrost en god bild över vilka personer som driver denna brottsutveckling. Denna underrättelsebild har blivit ännu djupare nu och vi kommer att fortsätta arbetet efter Rimfrost för att spåra länkningar mellan grovt kriminella i olika delar av landet.

Rimfrosts påverkan på den kriminella miljön

Antalet skjutningar och avlidna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år men bedömning är att Rimfrost gett effekt, både nationellt och regionalt.

– Vår bedömning är att utan Rimfrost skulle det kunnat se värre ut. Det är tydligt att polisen har påverkat den kriminella miljön tack vare Rimfrost. Redan när Rimfrost inleddes var vi tydliga med att målet var att bryta den negativa trenden med dödsskjutningar och sprängdåd, inte att lösa hela samhällsproblemet. Det krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete mot denna brottslighet, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning, och fortsätter:

– För att minska antalet skjutningar och sprängningar på sikt måste tryggheten och säkerheten i utsatta områden stärkas, något vi arbetar aktivt med. Men det kommer att ta tid, åratal, och hela samhället måste hjälpas åt.

Flera startade initiativ

Utvecklingen av skjutningar i kriminella miljöer är till stor del ett symptom där grundproblemet är situationen i utsatta områden. Dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön sker mer än åtta gånger så ofta, relaterat till befolkningens storlek, i socialt utsatta område enligt en rapport från Brå om dödligt våld i den kriminella miljön. Även brottslighet som ägt rum utanför utsatta områden, har i många fall brottsoffer eller gärningspersoner med kopplingar till de områdena.

Under Rimfrost har det också startats flera initiativ som kommer att fortsätta. Till exempel är ett nationellt bombdatacenter är under uppbyggnad och genom en avhopparinsats inom Rimfrost höjt kunskapen om avhopparverksamhet i flera lokalpolisområden i landet. Polismyndigheten har nu även en utvecklad kunskap, en utvecklad ledning och en utvecklad taktik. Dessutom har ett snabbspår för forensiska undersökningar av bland vapen vid Nationellt forensiskt centrum effektiviserat utredningsarbetet.

– Efter Rimfrost kommer vi fortsätta att gemensamt prioritera och ha en nära dialog med polisregionerna när det gäller större komplexa ärenden. Framför allt handlar det om att vi sett att det är framgångsrikt att utredningssidan systematiskt arbetar med att göra tidiga urval i form av vilka forensiska undersökningar som det är viktigt att så tidigt som möjligt få svar på i olika ärenden. Det är ett kraftfullt sätt att arbeta och vi ser delar i det arbetssättet som vi kan ta med oss vidare. Under Rimfrost har NFC fått in drygt 250 ärenden. Dessa ärenden har i sin tur genererat över 2 000 forensiska undersökningar och vi har väldigt tydligt arbetat enligt principerna prioritera, koordinera och samordna, säger Helena Trolläng, avdelningschef vid Nationellt forensiskt centrum.

Fakta om Rimfrost

Fakta Rimfrost

Antal frihetsberövade 735 stycken
Häktade 339 stycken
Anhållna 410 stycken
Antal husrannsakningar 1109 stycken
Beslag vapen 804 stycken
Beslag sprängmedel 321 kg
Beslag narkotika 256 kg amfetamin
76 kg kokain
13,3 kg ecstacy
18200 tabletter
2 kg heroin
280 kg hasch
32 kg cannabis
670 LSD trippar
Flera stora dopingbeslag
Beslag kontanter 10 042 235 SEK
Beslag värde 30 personbilar (3 till ett värde av 2,5 miljoner)
39 exklusiva klockor (varav en värd ca 1 miljon)