Insats mot organiserad brottslighet har gett resultat

Två narkotikaärenden ledde till ett grovt kriminellt nätverk finansierat av omfattande narkotika- och ekonomisk brottslighet. Nästan fyra år senare har en myndighetsgemensam insats renderat en stor mängd beslag, frihetsberövanden och fängelsestraff.

Sedan slutet av 2016 har Operation Mellerud pågått. Insatsen påbörjades genom ett samarbete mellan Malmöpolisen och Tullverket Malmö. I juni 2017 fattade polisens Operativa rådet beslut om extra resurs och kompetensförstärkning till insatsen som har genomförts med en rad olika myndigheter. Bland annat Tullverket, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Skattverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogen, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

Arbetet startades när polisens underrättelsetjänst och Tullverkets motsvarighet identifierade att det bedrevs två narkotikaärenden parallellt där delvis samma misstänkta personer med liknande brottsmisstankar förekom.

– Syftet med insatsen var att påverka den eskalerande våldsbrottsligheten vi såg i Malmö 2016 vilken bedömdes ha utgångspunkt i narkotikahanteringen, säger Martin Lejestrand, insatschef i Operation Mellerud.

Upptäckte kriminellt nätverk

Genom insatsen, som inledningsvis och främst resurssattes av Polismyndigheten och Tullverket, insåg man snabbt att i de pågående ärendena fanns kopplingar till ett kriminellt nätverk med en komplex konstellation med omfattande finansiella rörelser.

– Vi misstänkte ganska snart att de vinster som gjordes från narkotikahandel användes för placering i fastigheter och liknande samt fördes ut ur landet, säger Martin Lejestrand.

Flera brott med koppling dels till varandra men även till en bostadsrättsförening i Rosengård, Malmö uppdagades. Föreningen har under åren 2015-2017 lånat mångmiljonbelopp och anlitat företag med kopplingar till bland annat grov ekonomisk brottslighet.

Personer i bostadsrättsföreningens dåvarande styrelse har bland annat dömts för grov ekonomisk brottslighet, trolöshet mot huvudman och mutbrott. Händelsen har i media beskrivits som den största plundringen någonsin av en svensk bostadsrättsförening. Utredningen i denna del bedrevs av Ekobrottsmyndigheten.

Flera avtjänar fängelsestraff

Brottsligheten som har uppdagats har haft utgångspunkt i Malmö men har haft förgreningar både nationellt och internationellt. Insatsen har renderat i ett stort antal fällande domar gällande bland annat narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, bedrägeri med mera.

Flera av personerna med betydande roll i det kriminella nätverket har antingen lämnat landet och/eller avtjänar fängelsestraff. En person är internationellt efterlyst.

– Ett flertal av de individer som varit målpersoner i insatsen, antingen direkt eller indirekt, har varit en stor bidragande faktor inom den grova kriminaliteten i Malmö. Individer som funnits i insatsen har även varit misstänkta i flera av de mordutredningar som bedrivits i Malmö, säger Martin Lejestrand.

Samverkan gav framgång

Framgången i den omfattande insatsen, som har avslutats i maj i år, men där visst arbete återstår.

– För att bryta den negativa trenden vad gäller den grova kriminaliteten i Sverige idag behövs en bred samverkan och en vilja över hela samhället. En utveckling av de myndighetsgemensamma samverkansformerna är definitivt vägen fram, säger Martin Lejestrand.

Opertion Mellerud

I den myndighetsgemensamma insatsen Operation Mellerud har Polismyndigheten, Tullverket, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Kronofogden och Polisen Danmark medverkat.