Över 10 000 köpare av narkotika identifierade

I februari väcktes åtal mot personer bakom Sveriges största narkotikamarknadsplats på internet, Flugsvamp 2.0. Under utredningsarbetet har bland annat över 10 000 köpare kunnat identifieras och flera domar har kommit den senaste tiden.

Polismyndigheten har genom utrednings- och underrättelsearbete och samarbete med andra myndigheter och aktörer kunnat få fram information om 17 000 misstänkta köparkonton och omkring 600 säljarkonton på Flugsvamp 2.0.  Det har varit möjligt efter bland annat genomgång av krypterad data och informationsinhämtning och av de misstänkta köparna har nu 10 781 st. personer identifierats med personnummer.

– Att vi lyckats identifiera så många individer genom underrättelsearbete gör att det blir tydligt att det inte är möjligt att agera kriminellt och anonymt på nätet. Identifieringsarbetet kommer att fortsätta och troligen kommer flera tusen ytterligare köpare kunna identifieras. Det finns en idé om att darknet är en dold del på internet och det här visar att det inte stämmer. Det är tack vare att vi inom polisen höjt vår förmåga kring att hantera brottslighet på darknet och följa penningströmmar, även via bitcoin, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen.

Den senaste tiden har tre köpare dömts i tingsrätten. En av de åtalade dömdes till 2 års fängelse och av de andra två dömdes en till 120 dagsböter och den andra till skyddstillsyn med samhällstjänst 100 timmar. Samtidigt har 7 706 personer fått sina konton avstängda hos den större bitcoinåterförsäljaren Goobit, på grund av misstänkta transaktioner till Flugsvamp. Detsamma gäller 4 244 personer hos Safello, som också är en bitcoinåterförsäljare. Att kunna identifiera så många personer hade inte varit möjligt utan ett bra samarbete med de privata aktörerna.

Polismyndigheten arbetar genom underrättelsearbete intensivt för att kartlägga säljare och köpare av narkotika på nätet som finns över hela landet. Det har också framkommit att 214 av de 10 781 identifierade köparna har avlidit.

– Att lagföra 10 000 köpare kan inte vara vår målsättning och är svårt att motivera resursmässigt. Däremot borde vi få kunna lämna över informationen till socialtjänsten för att de personer som har ett missbruk av narkotika ska kunna få den hjälp de behöver. Sekretesslagstiftningen lägger dock hinder i vägen, något vi bett justitiedepartementet att titta närmare på och vi avser att gå in med en hemställan till regeringen, säger Linda H Staaf.

Läs mer: Narkotikamarknad på darknet nedstängd – stort åtal