Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Polisen ingriper mot olagliga folksamlingar

Polisen påminner om att max 50-begränsningen gäller samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Anledningen är att det förekommit affischering och inlägg på sociala medier som bjuder in allmänheten till ”Andra Långdagen” i centrala Göteborg nu på lördag.  Ett sådant evenemang är en offentlig tillställning som omfattas av begräsningen av antalet deltagare.

– Max 50-förordningen har kommit till för att begränsa spridningen av covid-19. Det är inte en rekommendation utan en förordning som är straffbar att bryta mot. Vi kommer att agera mot olagliga folksamlingar. Men jag hoppas och tror att göteborgarna agerar ansvarsfullt och följer förordningen, säger Theodor Smedius, lokalpolisområdeschef i Göteborg city.

Sedan 29 mars gäller att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till max 50 deltagare. Begränsningen omfattar evenemang som till exempel konserter, festivaler, gatufester, marknader och sporttävlingar. Om antalet deltagare är fler än 50 ingriper polisen. 

Hur ingripandet sker bestäms utifrån situationen på plats. Ytterst har polisen möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med max 50-förordningen. 

Om anordnare bryter mot förbudet kan den eller de dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om deltagare inte följer polisens order kan de rapporteras för ohörsamhet mot ordningsmakt och avvisas från platsen.

Max 50-begränsningen gäller samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Både de som hålls inomhus och utomhus, på offentlig eller annan plats.  Det gäller såväl tillstånds- eller anmälningspliktiga som icke tillstånds- eller anmälningspliktiga.