Polisen utreder fler fall av misstänkt bidragsbrott

Polisens kraftsamling för att utreda personer som misstänks för bidragsbrott ger resultat. Polisregion Syd har redan i år redovisat betydligt fler ärenden till åklagare än under hela förra året.

En kvinna döms för grovt bidragsbrott efter att ha lämnat oriktiga uppgifter och förfalskade läkarintyg i sin ansökan om sjukpenning. Det ledde till att hon felaktigt fick över 200 000 kronor i ersättning. En man döms för bidragsbrott efter att ha ansökt om tillfällig föräldrapenning trots att han inte avstått arbete för att vårda sitt barn.

Det är två exempel på bidragsbrott som utredare i polisregion Syd lämnat över till åklagare under våren och som lett till fällande domar. Hittills i år har regionen lämnat vidare 107 ärenden för rättslig prövning jämfört med 86 under hela förra året.

Bakgrunden till satsningen är ett regeringsuppdrag om att effektivisera utredningar och lagföring av brott mot välfärden som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten fick 2018.

Polisen i region Syd har satt fokus på att förbättra utredningsprocessen. Idag har till exempel alla utredare på bedrägerisektionen kompetens att utreda bidragsbrott. Polisen har också inrättat en ”grindvakt” för att tidigt i processen avgöra vilka fall som kan ge framgång.

- Vi sparar mycket tid på att tidigt lägga ner ärenden där vi redan från början gör bedömningen att det inte kommer kunna gå att leda i bevis. Istället kan vi lägga mer kraft på fall där vi kan ha framgång, säger Kristina Söderstjerna, förundersökningsledare i polisregion Syd.

Sammantaget har effektiviseringar inom polisen och ett tätare samarbete med Försäkringskassan och Åklagarmyndigheten lett till att polisen i region Syd avslutar fler misstänkta fall av bidragsbrott än vad som kommer in.

- Det här är ett markant trendbrott och i förlängningen en stark signal till personer som fuskar och utnyttjar vårt välfärdssystem. Utredningar blir inte liggande. Polisen agerar och med fler redovisade ärenden till åklagare kommer vi att se fler fällande domar, säger Kristina Söderstjerna.