Polisens roll när folk samlas i parker och vid bad i sommar

Sommar och sol hör ihop med att folk samlas på badplatser och i parker. Samtidigt finns förbud och rekommendationer för att minska smittspridning av coronaviruset. Så här ser polisens ansvar ut i de här sammanhangen.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här: Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

En åtgärd som regeringen vidtagit för att minska smittspridning av coronaviruset är den nya förordningen om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Som följd av den får polisen ibland frågan om varför man inte ingriper när många människor samlas på en och samma plats.

Det är svårt att ge ett heltäckande svar eftersom varje enskild händelse måste bedömas utifrån de förutsättningar som är aktuella för just den händelsen. En viktig del i bedömningen är om händelsen är att betrakta som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, eftersom det är dessa som omfattas av förbudet mot fler än 50 deltagare.

Att vistas i en park är inte allmän sammankomst

Att människor vistas i en park eller andra offentliga utemiljöer är inte att anse som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning – det anses som folksamling. Folksamlingar ingår inte i regeln om förbud på sammankomster över 50 personer. Polisens uppdrag är i dessa sammanhang trygghetsskapande, för att öka tryggheten och minska oron i samhället i stort.

Polisens ansvar vid bad- och campingplatser

Polisen har rätt att med stöd av ordningslagen ge anvisningar eller tillsägelser till personal och besökare vid exempelvis bad- eller campingplatser som allmänheten har tillträde till. Syftet med en sådan anvisning handlar framförallt om att förhindra att människor kommer till skada, till exempel förhindra drunkningsolyckor.

Polisen har inte befogenhet att se till att folk håller avstånd

Polisen har inte befogenhet att se till att människor sitter 2 meter ifrån varandra. Med nuvarande lagstiftning har inte polisen befogenhet att ingripa i dessa fall.

Polisens ansvar när människor sitter tätt på krogar

Polisens uppdrag är att sköta kontroller av att bland annat alkoholtillstånd och berusningsgrad sköts. I samband med det kan vi meddela iakttagelser till Miljöförvaltningen som sköter tillsyn och att restauranger följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.