Digital pressträff: Palmeutredningen

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten bjuder in till digital pressträff på onsdag den 10 juni kl. 9.30. Då presenterar chefsåklagare Krister Petersson sitt beslut och berättar om utredningen tillsammans med spaningsledare Hans Melander.

Pressträffen kommer att hållas digitalt med anledning av coronapandemin. Pressträffen sänds på Åklagarmyndighetens och Polismyndighetens ordinarie Youtube-kanaler med möjlighet till enskilda intervjuer efteråt. Pressträffen kommer att tolkas på engelska på en särskild Youtube-kanal.

Det finns ju även en särskild sida om Palmeutredningen om ni vill länka till den i texten.

Palmeutredningen - polisens arbete