Pressträff om Rimfrost kl. 10.00

Polisen gör en omslagspunkt i myndighetens arbete mot dödligt våld i den kriminella miljön – arbetet kommer att presenteras vid en pressträff som direktsänds via polisens Youtubekanal.

Vid pressträffen kommer polisen att presentera en övergripande problembild och redogöra för det fortsatta arbetet mot det dödliga våldet, samt vilken inriktning arbetet kommer att ha när den nationella särskilda händelsen avslutas. Resultat från operation Rimfrost kommer även att presenteras.

Medverkande

  • Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen
  • Stefan Hector, nationell kommenderingschef operation Rimfrost
  • Helena Trolläng, chef för nationellt forensiskt centrum