Sammanfattning av polisens arbete med demonstration i Malmö den 4 juni

Polisen hade under torsdagen beviljat en tillståndsgiven demonstration med högst 50 deltagare på Ribersborg i Malmö mellan klockan 18.00 och 20.00.

Polisen hade under torsdagen beviljat en tillståndsgiven demonstration med högst 50 deltagare på Ribersborg i Malmö mellan kl 18.00 och 20.00.

- Yttrandefriheten är mycket långtgående och grundlagsskyddad varför vi beviljade tillstånd med villkor att de inte fick vara mer än 50 personer. Vi hade god dialog med arrangören och saknade juridiska skäl att avslå deras ansökan, förklarar Mattias Sigfridsson, kommenderingschef för polisens insats under torsdagskvällen. Han fortsätter:

-  Vi tar självfallet pandemin på stort allvar och gör mycket för att hindra smittspridning. Men vi måste förhålla oss till de lagar och förordningar som gäller, samtidigt som vi informerar deltagare i demonstrationen att ta sitt ansvar.

När den allmänna sammankomsten växte sig över 50 personer informerade polisen arrangören och gav dem möjlighet att själv upplösa sitt arrangemang. När dessa mindre ingripande åtgärder inte var tillräckliga fattade polisen beslut om att upplösa den allmänna sammankomsten klockan 17.55 då den hölls i strid mot ordningslagen.

-  Därefter arbetade vi med dialog i över en timmes tid innan folksamlingen lämnade platsen. Våra metoder måste alltid vara proportionerliga och ha stöd i lag, säger Mattias Sigfridsson.

På Stortorget uppstod en ny allmän sammankomst som inte sökt tillstånd, därför upprättades anmälan om brott mot ordningslagen. Då det bedömdes utsiktslöst att få till ett frivilligt upplösande beslöts 19.52 att den nya allmänna sammankomsten på Stortorget skulle upplösas. Därefter har ett stort antal personer rört sig runt i Malmö, spridit budskap och samtidigt vid några tillfällen sökt konfrontation. I och med att den allmänna sammankomsten upplösts gäller inte längre regeringens tillfälliga förordning om max 50 deltagare vid allmänna sammankomster, utan endast Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Därmed saknar polisen laglig rätt att ingripa mot folksamlingen.  

-  Polispersonalen som har arbetat under kvällen har uppvisat ett stort tålamod och visat en professionell inställning till vår uppgift att värna de demokratiska värdena. Trots provokationer och frustration har polisen arbetat utifrån vår målsättning om ett lugnt och tryggt arrangemang. I folksamlingen har det funnits personer och grupperingar som har sökt konfrontation med poliserna och velat få till en våldsam situation, varför vi har valt en defensiv taktik och inte låtit oss provoceras, säger Mattias Sigfridsson.

I samband med kvällens demonstration har det upprättats en anmälan om brott mot ordningslagen.

-  För svensk polis är det självklart att stå upp för alla människors lika värde, och demonstrationsrätten är en stark rättighet i samhället. Men under rådande läge har vi alla ett ansvar att begränsa smittspridningen. Det är beklagligt att så många bortser från att vi är mitt i en pandemi och samlas i så stor skala som i Malmö i kväll, säger Mattias Sigfridsson.