Snabbspår har effektiviserat utredning av relationsbrott

En ny arbetsmetod för att effektivisera handläggningstiden av relationsbrott har införts på Malmöpolisens sektion för utredning av brott i nära relation. Sedan starten av det så kallade Snabbspåret har man redan sett goda resultat.

Genom att dela upp ärenden baserat på förväntad handläggningstid eller i hur omfattande utredningsåtgärder som krävs har polisen i Malmö kunnat minska handläggningstiden av brott i nära relation. Snabbspåret, i dess nuvarande form, startades vid årsskiftet med mål att minska tiden för utredning och med förhoppning om att en snabbare handläggning ska minska risken för nya brott.

– Genom att ta snabbare beslut i ärenden kan vi i bästa fall förhindra att nya brott sker i den aktuella relationen, säger Viveka Smidvall, chef för sektionen för utredning av brott i nära relation.

I praktiken innebär det att en förundersökningsledare bedömer sektionens inkomna ärenden och avgör i vilken grupp ärendet ska utredas. Ärenden som inledningsvis bedöms kräva en mindre resurs prioriteras i det nya snabbspåret med utredning av särskild åklagare.

– De grövsta formerna av relationsbrott tar generellt störst resurser i anspråk, vilket tidigare ibland har inneburit att mindre komplexa ärenden har hamnat längre ner i prioriteringen. Snabbspåret möjliggör att vi på ett bättre sätt kan tillgodose även målsägande i mindre allvarliga brott, säger Elin Samuelsson, gruppchef på sektionen för utredning av brott i nära relation.

På sektionen har man under en längre tid arbetat med att implementera metoden. Arbetssättet har nu gjorts möjligt genom att sektionen sedan hösten har fått fler medarbetare.

– Vi kan redan nu se att ärenden prövas på kortare tid, vilket är mycket glädjande och positivt, säger Viveka Smidvall.

Sedan årsskiftet har Malmöpolisen även en permanent sexualbrottsgrupp som uteslutande arbetar med våldtäktsärenden.

Brott som sker i nära relation är bland de värsta brott som finns i samhället. Polismyndigheten har nu ökat insatserna genom att ha tillsatt ytterligare 300 miljoner kronor årligen till den här typen av brottslighet.

Kontakt:

Viveka Smidvall, chef sektionen för utredning av brott i nära relation
Telefon: 070-993 64 10

Polisens sida om brott i nära relation