Stärkt arbete för att bemöta psykisk ohälsa

Polismyndigheten har sedan 2017 haft i regeringsuppdrag att stärka kompetensen hos polisanställda när det gäller att bemöta personer med psykisk ohälsa. På tisdagen lämnades uppdraget in.

Polismyndighetens uppdrag har gått ut på att säkerställa att polisen på ett tryggt sätt kan utföra sitt arbete i kontakt med personer med psykisk ohälsa, samt att dessa bemöts på ett professionellt och rättssäkert vis. Olika kurser och fortbildningspaket har genomförts för att stärka kompetensen hos polisanställda. 

– Tusentals polisanställda har utbildats. Den största delen utgörs av ingripandepoliser, men också receptionister, ungdomsutredare och annan personal som kommer i kontakt med allmänheten har fått utbildning, säger Johnny Rodin, verksamhetsutvecklare som lett regeringsuppdraget.

Polismyndighetens fortsatta arbete går ut på att kompetensutveckling om psykisk ohälsa ska vara en integrerad del av den ordinarie utbildningsverksamheten.