Stor europeisk insats mot grovt kriminella

I en koordinerad insats inom ramen för Europol har svensk polis frihetsberövat flera personer kopplade till den grovt kriminella brottsligheten på olika nivåer. Tack vare det görs bedömningen att flertalet skjutningar och försök till mord har förhindrats.

Sedan flera månader tillbaka har polis över hela Europa i en gemensam insats kunnat göra stora tillslag mot personer som på olika sätt är inblandade i den grovt kriminella brottsligheten. I Sverige har många av de personerna har även figurerat i operation Rimfrost och är högt uppe i hierarkin bland de kriminella.

– Underrättelsetjänsten har kunnat ta del av träffsäker information från de här miljöerna och på så sätt troligen kunnat avvärja försök till mord i den kriminella världen. Nationella operativa avdelningen (Noa) och polisregionerna har arbetat intensivt för att motverka och reducera skjutningar. Det här är ett stort steg i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa.

Genom en teknisk lösning har polisen kunnat ta del av krypterad kommunikation som skett mellan brottsaktiva. Kommunikationen har skett via system som är specialdesignade för kriminella aktörer och som har skapats för att trygga en säker kommunikation inom den grova organiserade brottsligheten. Men genom ett internationellt samarbete har polismyndigheter runt om i Europa kunnat ta del av relevant information.

– Det är tydligt hur väl planerade skjutningarna är och hur lite ett människoliv är värt inom dessa miljöer, det ser vi i underrättelser vi tagit del av. Tack vare ett gott polisarbete har vi lyckats nå många polisiära framgångar, både i Sverige och i andra länder. Vi har kunnat frihetsberöva personer för pågående allvarlig brottslighet och fler frihetsberövande kommer att följa. Vi har dessutom säkrat mångmiljonbelopp i kontanter, stora mängder narkotika och även flertalet vapen i beslag, säger Linda H Staaf.

Genom fransk och europeisk lag har data sänts till Europol som efter analys delat relevant data med sina medlemsländer. Genom en s.k. EIO (europeisk utredningsorder) kommer medlemsländer kunna begära in dessa data för att använda i förundersökningar, ett arbete som pågår för fullt.

På Europols hemsida kan du läsa mer om insatsen.