Tre män åtalas för Landvetter-sprängningen

Tre män åtalas idag misstänka för bland annat försök till mord i ärendet kring Landvetter-sprängningen. Samverkan och snabba initiala åtgärder är exempel på framgångsfaktorer. Ärendet har varit en del av Rimfrost som nu avslutas.

Den 22 september exploderar en bomb utanför ett sjuvåningshus i stadsdelen Angered i nordöstra delarna av Göteborg.

– Stora delar av både den yttre och inre entrén förstördes. Det var en kraftig bomb på cirka tre kilo dynamit, som detonerade och det är ett under att ingen kom till skada. Det är ett sprängdåd som har sin bakgrund i en konflikt mellan olika grovt kriminella personer i Göteborg, säger handläggare Kajsa Beckman på grova brott i region Väst.

Den1 november sker ännu ett brott i den infekterade konflikten. Strax efter sju på morgonen exploderar ytterligare en bomb på omkring fem kilo dynamit, på en parkeringsplats i Landvetter öster om Göteborg. Den är placerad under en bil, som vid explosionen flyger upp i luften och landar totalförstörd på taket.

– Våra kollegor i lokalpolisområdet är snabbt på fötter och vidtar de rätta initiala åtgärderna, som vittnesförhör och dörrknackning. Åklagaren är med. Att alla vet vad de ska göra och är på tårna är en framgångsfaktor. Tack vare bra arbete från kollegor fångas rätt vittnen upp och redan samma dag griper vi en av de nu åtalade personerna, säger Kajsa Beckman.

Avancerad utredning

Efter ett omfattande utredningsarbete står idag tre män åtalade vid Göteborgs tingsrätt för bland annat grov allmänfarlig ödeläggelse i två fall och försök till mord. Ytterligare två misstänkta personer har lämnat landet.

– Vi har haft en bra uppställning med analytiker och tekniker i ärendet. Elektroniska spår är en viktig bas i den här typen av utredningar. Vi har en upparbetad metod, där olika funktioner jackar i varandra på ett bra sätt. Det handlar om grov organiserad brottslighet och en avancerad utredning. Det kräver resurser och kvalificerad personal som kan jobba över tid, säger Kajsa Beckman.

Del av Rimfrost

Utredningen har skett inom ramen för den nationella särskilda händelsen Rimfrost och har rört sig över de polisiära regionsgränserna. Två av de inblandade hämtades och anhölls i Lund. Senare skedde även ett större tillslag på olika adresser i både Norrköping och skånska Åstorp.

– Det här är ett exempel på bra utredningsarbete på alla plan. Genom Rimfrost har vi också kunnat resurssamla och genomföra insatser i olika delar av landet på ett effektivt och kraftfullt sätt, säger Tobias Bergkvist kommenderingschef för Rimfrost i region Väst.

Rimfrost är nu avslutad. En del av det arbete som har initieras genom Rimfrost kommer löpa vidare. Det handlar bland annat om att utveckla en bra samverkan kring kontrollen av civila sprängmedel, samt att få kriminella att bryta med sin livsstil genom avhopparverksamhet. Men det handlar inte minst om att hela tiden flytta fram positionerna i det brottsbekämpande arbetet.

– Den organiserade brottsligheten fortsätter att vara lika gränslös. Vi har skapat förutsättningar för ett effektivare polisarbete över regionsgränserna. Detta ska vi utveckla vidare i vårt dagliga arbete.

– Samtidigt är den organiserade brottsligheten inte enbart ett polisiärt problem. Det finns inga snabba lösningar och det krävs en bred samverkan mellan olika aktörer i samhället för att på sikt öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Tobias Bergkvist.