Utredningen om Palmemordet avslutad

Hans Melander, spaningsledare polisen och Krister Petersson, chefsåklagare.

Hans Melander, spaningsledare polisen och Krister Petersson, chefsåklagare. Bild: Polisen

Åklagaren fattade i dag beslut om att avsluta utredningen kring mordet på Olof Palme. Motiveringen är att den som misstänks för brottet är avliden.

Digital pressträff: Palmeutredningen

Digital Press Conference: Palme Investigation

Chefsåklagare Krister Petersson meddelade sitt beslut under en digital pressträff tillsammans med spaningsledaren Hans Melander. Enligt åklagaren misstänks dådet ha utförts av en ensam gärningsman, Stig Engström.

– Eftersom den personen är död, kan jag inte väcka åtal mot honom, utan har beslutat att lägga ner förundersökningen. Enligt min mening går det inte att komma runt Stig Engström som misstänkt gärningsman. Min bedömning är att det efter drygt 34 år är svårt att tro att vidare utredning skulle ge någonting ytterligare, jag anser att vi kommit så långt man kan begära, säger chefsåklagare Krister Petersson.

Utredningen har sedan 2017 letts av Krister Petersson, i nära samarbete med polisens Palmegrupp vid nationella operativa avdelningen, Noa. Under första delen av 2016 gick merparten av de tidigare medarbetarna i pension. Under hösten samma år rekryterades nya medarbetare och hela Palmegruppen gjorde en förnyad grundlig genomgång av själva händelsen.

Stort antal nya förhör

Man har i stor utsträckning varit utlämnad åt det polisiära utredningsarbete som vidtogs i anslutning till mordet. Gruppen har bland annat gjort fördjupade analyser av vittnes- och målsägandeförhör, men även genomfört ett stort antal nya förhör och vidtagit en rad andra utredningsåtgärder.

– Vi har haft ett nära samarbete med en rad olika aktörer. Vi har till exempel på nytt anlitat NFC och RMV i bland annat vapen- och DNA-frågor. Vi har även haft kontakter med både Säkerhetspolisen och Must, säger Hans Melander.

"Stig Engströms historia går inte ihop"

En person stack ut ur mängden, Stig Engström. Samtidigt som andra uppslag bearbetades intresserade sig gruppen mer och mer för Engström.

– Stig Engströms historia går inte ihop. Han har till exempel i förhör uppgett att han var en av de första personerna på brottsplatsen och hjälpt till att försöka rädda livet på Olof Palme samt att han ska ha visat poliserna i vilken riktning gärningsmannen flytt. Det finns många vittnen från platsen, men inget vittne har sett någon person som liknar Engström i den roll han gav sig själv, säger spaningsledare Hans Melander.

En av världens största polisutredningar

Utredningen om mordet på Olof Palme är en av världens största polisutredningar och Sveriges i särklass största brottsutredning. Utredningen innehåller 22.430 olika uppslag, omkring 90.000 personer förekommer i utredningen och drygt 10.000 personer är hörda. 134 personer har erkänt mordet, varav 29 direkt till polisen.

– Svensk polis har kraftigt utvecklat sin utredningsförmåga sedan 1986 och det går inte att jämföra dagens polisarbete med hur man arbetade vid tiden då mordet skedde. Skulle något motsvarande inträffa i dag hade utredningsarbetet lagts upp på ett annat sätt, säger Hans Melander.

Fakta Palmegruppen

Våren 2016 gick större delen av den tidigare gruppen i pension. Hösten 2016 rekryterades nya medarbetare. Februari 2017 tillsattes en ny åklagare. Palmegruppen har under de senaste åren bestått av en spaningsledare, två kriminalinspektörer och en civil utredare.

Fakta förundersökningen

  • Begäran om att få del av handlingar ur förundersökningen skickas till registrator.kansli@polisen.se
  • Polismyndigheten tar med stöd av avgiftsförordningen (SFS 1992:191) ut en avgift vid utlämnande av handlingar ur förundersökningen. Avgiften för att få ut hela materialet uppgår till omkring en miljon kronor.
  • När en handling begärs utlämnad måste Polismyndigheten genomföra en sekretessprövning för att bestämma om handlingen kan lämnas ut. Polismyndigheten har avsatt en särskild grupp för att utföra sekretessprövning av det material som begärs ut från Palmeutredningen. Materialet är dock omfattande och komplext, varför sekretessprövningen kan antas ta viss tid. Det har tidigare uppskattats att det för en person med vana att läsa juridiska texter tar ca nio år bara att läsa igenom materialet. Polismyndigheten kommer därför att sträva efter att lämna ut handlingar successivt i de fall en begäran innefattar ett stort antal handlingar ur förundersökningen.
  • Palmeutredningen: Så tar du del av allmän handling