Utvecklingsarbete av bild- och videoanalys

Enligt medieuppgifter ska Polismyndigheten genomfört tester av så kallad ansiktsigenkänning innan rättsutredning färdigställts, vilket inte stämmer.

Polismyndigheten har gjort rättsutredningar och konsekvensbedömningar enligt dataskyddsregleringen för varje steg i det tekniska utvecklingsarbetet helt i enlighet med rättsliga krav.

Vad Polismyndigheten tekniskt har testat är en ny typ av programvara för att underlätta bild- och videoanalys avseende större mängder kameramaterial som behöver undersökas inom ramen för en förundersökning. Ingen ny insamling av uppgifter görs utan det är själva metoden för analys av bilder och filmer som redan förekommer i förundersökningar som utvecklas.

Polismyndigheten får behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet som sker för brottsbekämpande syften. Den nu aktuella tekniken kan också tillämpas på sätt som främjar integriteten. Tekniken kommer att kunna användas för att maskera bort valda objekt, till exempel anonymisera material genom att maskera ansiktsobjekt, från ett bild- eller videomaterial som ska lämnas ut eller förevisas offentligt.

Efter genomförda tekniska tester planerar nu Polismyndigheten att börja använda tekniken i verksamheten. Innan dess kommer ett samråd med Datainspektionen att genomföras. Polismyndigheten har en löpande god samverkan med Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden där polisen har informerat om pågående och planerat utvecklingsarbete under hand. I de sammanhangen har även detta utvecklingsarbete föredragits. Dialogen förs bland annat inom ramen för till exempel Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens kartläggning av Polismyndighetens behandling av biometriska och genetiska uppgifter.

Den nya tekniken kan exempelvis komma att användas för att i ett bild- eller videomaterial filtrera fram:

  • fordon, t.ex. för att filtrera fram fordon av visst slag och färg inom ett kameramaterial,
  • registreringsskyltar, t.ex. för att kunna analysera fordonspassager,
  • rörelser, t.ex. för att känna igen ett slagsmål,
  • person och ansikten, t.ex. för att filtrera fram om personer eller detekterbara ansikten alls förekommer i ett videomaterial,
  • ansikten, t.ex. för att beräkna likhetsmått mellan olika ansikten på bild,
  • olika typer av föremål eller text eller färg på ett föremål, t.ex. för att filtrera fram sekvenser där samma föremål förekommer flera gånger i ett kameramaterial, eller
  • om objekt som till exempel vapen förekommer, för att filtrera fram bilder på vapen i en folksamling.