Värden står mot varandra i samband med stora demonstrationer

Polisen ska värna om demonstrationsfriheten och rätten att uttrycka åsikter. Samtidigt ska vi se till att regeringens beslut om max 50 personer i samband med allmänna sammankomster följs.

Onsdagens demonstration i Stockholm som stöd för rörelsen Black lives matter i USA följs av ytterligare demonstrationer runt om i landet. I Göteborg finns nu en ansökan om att få demonstrera i centrala staden på söndag.

För polisens del innebär den allmänna sammankomsten, som man förutsätter kommer att locka betydligt fler än 50 personer, ett dilemma. Polisen ska å ena sidan värna demonstrations- och yttrandefrihet och underlätta för människor att uttrycka sina åsikter. Å andra sidan ska polisen se till att regeringens beslut följs om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får samla fler än 50 personer, detta på grund av risken för smittspridning.

Särskild händelse

Polisen i region Väst har gått upp i en särskild händelse för att förbereda inför söndagens väntade demonstration.

– Vi inom polisen har största förståelse för demonstranternas budskap. För oss är det en självklarhet att alla har lika värde och att alla människor ska behandlas med värdighet och respekt, oavsett hudfärg, religion eller könsidentitet, säger kommenderingschefen Teodor Smedius.

– Vi vill så långt som möjligt arbeta för att demonstranterna ska kunna få framföra detta och vi förutsätter att de själva följer förbudet mot att vara fler än 50. Om de ändå inte skulle göra det måste vi förklara att det inte är okej.

Ska vara proportionerligt

Han förklarar att polisen kommer att arbeta med proportionalitet som huvudfokus. Det innebär att polisen kommer att prata med demonstranterna så långt det bara är möjligt och genom kommunikation och ett mycket tillmötesgående förhållningssätt försöka få dem att själva upplösa demonstationen. Om det inte skulle fungera får polisen ta till andra metoder för att upplösa demonstrationen, men våld eller tvångsmedel kommer som en absolut sista åtgärd. 

– Vi tänker konfliktreducerande och proportionalitet. Det är vi tränade för. Jag vill att våra poliser som jobbar i kommenderingen ska ha ett tålamod av guld den här dagen, även om de kanske kommer att få ta emot tråkiga kommentarer från demonstranter som vill likställa svensk polis med amerikansk. Jag vill att vi ska visa att vi står på demonstranternas sida så länge de följer de lagar vi har att värna.

Biträdande kommenderingschef Anders Börjesson finns tillgänglig för mediafrågor idag, torsdag, mellan klockan 16 och 18, samt imorgon, fredag. Han nås på telefon 010-56 500 22.