Våren på Gotland: Ökat antal larm och ökad närvaro i trafiken

Parallellt med att polisen på Gotland fått åka på fler larm hittills i år har de lyckats arbeta mot den lokala problem som finns och ökat närvaron på offentliga platser och i trafiken.

– Vi har arbetat hårt för att ha hög närvaro på strategiska platser och i trafiken på ön. Vi hoppas att detta bidrar till en ökad trygghet hos invånarna, säger Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef på Gotland.

Antal inkommande samtal till 112 som har hög prioritet och rör Gotland har ökat med nära 20 procent hittills i år jämfört med samma period förra året.

– Många av larmen handlar om vad vi kallar psykisk ohälsa och vi ser också att larmen i större utsträckning kommer från andra delar av ön än Visby. Vi har i nuläget bra samtal med regionen för att se hur vi kan jobba med de här frågorna gemensamt, säger Fredrik Persson.

Mycket arbete ute på öns vägar ger resultat

Parallellt med fler utryckningar har polisen haft högre närvaro på vägarna på ön. Arbetet där har i huvudsak inte varit så kallade blås för att kolla om förarna är påverkade utan kontroller på andra sätt. Det har resulterat i en kraftig ökning av rapporter gällande olovlig körning och drograttfylleri samt en minskning av antalet trafikolyckor.

– Vi har haft några större trafikinsatser och använder oss allt mer av vår mobila fartkamera och det är väldigt effektivt, säger Fredrik Persson.

Våldet ute minskar och ökar i hemmen

Under våren har det grova våldet i den offentliga miljön fortsatt att minska på Gotland. En förklaring är pandemin och att det helt enkelt är färre människor ute. Men polisen har också fortsatt sitt arbete med hög närvaro i krogmiljöer på tider då det brukar ske våldshandlingar.

– I och med att fler är hemma finns det däremot tendenser till att våldet i hemmen ökar och det har vi haft en beredskap för. I detta arbete arbetar vi också nära Region Gotland och andra aktörer, säger Fredrik Persson.

Arbetet mot narkotika pågår också aktivt vilket innebär att det på Gotland hittills i år har fler anmälda narkotikabrott än tidigare år. I det arbetet sker insatserna i huvudsak mot personer under 25 år.

– Vi har hittills i år bland annat haft en riktad insats mot unga kvinnor som använder eller säljer narkotika. Att arbeta riktat mot unga kvinnor och narkotika är ett av de medborgarlöften vi har. Det innebär att vi tillsammans med Region Gotland arbetar gemensamt mot problematiken. Fler insatser på området kommer, säger Fredrik Persson.

Medborgarlöften