28 sexköpare gripna i insats mot prostitution

Under helgen och förra veckan genomförde Polismyndigheten en insats mot prostitution i centrala Stockholm. 28 personer greps och lagfördes i samband med insatsen.

Insatsen hade som mål att lagföra personer som köper sexuella tjänster och att hitta de kvinnor och män som säljer sex och erbjuda dem hjälp. Insatsen var ett samarbete mellan olika delar inom polisen och leddes av Norrmalmspolisen och stöttades av Nationella operativa avdelningen (Noa). Sektionen för människohandel, ungdomsgruppen och Södermalmspolisen deltog också samt socialsekreterare från socialförvaltningen vid Stockholms stad.

 – Vi vet att det förekommer omfattande sexhandel i Stockholm och i lokalpolisområde Norrmalm. Tidigare skedde sexhandeln ofta på gator, idag vet vi att den i större utsträckning sker via annonser på nätet i lägenheter och lägenhetshotell. Det är tydligt att prostitution är ett stort problem när vi under kort tid lyckats gripa nästan 30 män, det här är bara toppen av ett isberg, säger polisinsatschef Anders Olofsson vid polisregion Stockholm.

Under insatsen bedrevs spaning på över 20 adresser på Norrmalm i Stockholm där polisen misstänkte att prostitution pågick. Runt 40 kvinnor och män som sålt sex har erbjudits stöd och hjälp under insatsen. Av dem är fem personer under 18 år, både flickor och pojkar. Resultatet indikerar också på att det finns ett stort mörkertal av sexköpare.

– De här människorna som på olika sätt tvingas sälja sex är i ett extremt utsatt läge, de är offer i ordets rätta bemärkelse. Det är en fruktansvärd handel med kvinnor och barns kroppar som pågår dygnets alla timmar. Ett vidrigt utnyttjande som tusentals män i Sverige varje år ägnar sig åt och indirekt också investerar sina pengar rakt in i organiserad brottslighet, menar Simon Häggström, kriminalinspektör på Noa och specialiserad på människohandel och prostitution.

Ett ytterligare syfte under veckan har varit att, som en lärande myndighet, utbilda fler poliser i prostitution och människohandel och på det sättet bredda kompetensen inom myndigheten. Det har handlat om till exempel arbetsmetoder och bemötande av brottsutsatta.