Ändrade öppettider för Beslaggruppen i Storgöteborg

Beslagsgruppen kommer att ha förändrade öppettider under veckorna 26-33.

Under perioden 22 juni - 16 augusti kommer Beslagsgruppen att ha öppet 09.00-12.00 under vardagar.