Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Bevakning från luften över Landskrona i sommar

Bild med karta över Karlslundområdet i Landskrona

Från och med fredagen 22 maj, till och med 19 augusti, kommer det bedrivas kamerabevakning från luften i form av UAS (Unmanned Aerial System) eller med ett annat ord, drönare.

Aktuell plats blir Karlsundsområdet i östra Landskrona. Stadsdelen är klassad som ett särskilt utsatt område där polisledningen har sett ett ökat behov av kamerabevakning. Bevakning med UAS kommer att bedrivas dygnet runt och på allmänna platser. Någon insyn i privata bostäder kommer inte att ske och det blir inte heller någon ljudupptagning.

Vi hoppas och tror att det stora flertalet Landskronabor ser nyttan och nödvändigheten av att polisen utnyttjar nya möjligheter att beivra brott.