Fler utredare ska syna de kriminellas pengar

Hitta ekonomiska motiv, förverka brottsvinster och se personers rörelsemönster. Under våren har polisområde Stockholm nord anställt fler finansiella utredare – som en del i arbetet mot grova brott.

Vid årets början hade polisområdet två finansiella utredare. Under våren har gruppen utökats och i slutet av augusti ska tio finansiella utredare vara på plats, vilket gör gruppen till en av de största på området inom svensk polis.

Rekryteringarna görs eftersom efterfrågan om biträde i utredningar varit stor. Arbetet är en viktig del av polisens arbete mot grova brott.

– Vi vill komma åt de kriminellas pengar. De nya kollegorna kommer att stötta polisen med värdefull specialistkompetens och kommer från andra myndigheter och bankvärlden, säger gruppchef Fredrik Nelson.

Förverkar brottsvinster

De finansiella utredarna hjälper polisområdets utredare i ärenden som gäller allt från narkotikabrott till penningtvätt och mord. Ofta handlar det om att kunna förverka brottsvinster.

– Vi undersöker om det är klart mer sannolikt att beslagtagna pengar härrör från brott, än att de kommer från legala inkomster. Har personen ingen taxerad inkomst, men en rörelse på sina konton på flera miljoner och äger en dyr bil, så kan vi misstänka att något inte stämmer, säger Fredrik Nelson.

Följer personer och rörelsemönster

De finansiella utredarna kan också undersöka om det finns ett troligt ekonomiskt motiv till ett brott. De kan kartlägga en persons rörelsemönster genom att se var någons bankkort har använts, ihop med att eventuella övervakningsbilder och film hämtas in. De kan ta reda på specifika inköp och bidra till att binda en person mot ett beslag.

Vad gör en finansiell utredare?

Hämtar in, bearbetar och analyserar information från bland annat andra myndigheter, banker och finansiella institut i en förundersökning. Kan till exempel hjälpa med att:

  • Utreda om kontanter i beslag mer sannolikt kommer från brott, än handlar om legala medel, för att kunna förverka brottsvinster.
  • Leta efter ett ekonomiskt motiv till ett brott, till exempel en skuld eller livförsäkring, där någon kan vinna på ett brott.
  • Leta kortköp i samband med ett brott för att fram ett rörelsemönster, i kombination med övervakningsfilm.
  • Ta fram kvitton vid kortköp.
  • Göra tillgångsutredningar, en översiktlig bild av en persons tillgångar och skulder.