Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Flera gripna och dömda i arbetet mot grovt kriminella i Södertälje

 • Piketen
  Flertalet skjutvapen, ammunition, narkotika samt stora mängder sprängämnen togs i beslag vid en insats i Södertälje den 13 maj där bland annat piketen ingick. Bild: Polisen
 • Söndersprängd entré
  En 19-årig man har dömts för sprängningen mot en festlokal vid en kyrka i Geneta i somras. Bild: Polisen
 • Polisfordon
  Insats i Södertälje för att söka efter vapen, sprängmedel och narkotika. Bild: Polisen
 • Polishund vid insats
  Polishund deltar i arbetet mot den grova kriminaliteten i Södertälje. Bild: Polisen
1/4

Polisen har med initiativet Tore 3 åter lagt in en högre växel för att motverka den grova organiserade brottsligheten i Södertälje. Och framgångarna är redan många. På kort tid har flera strategiskt viktiga personer frihetsberövats eller dömts.

– Vi har en tydlig inriktning på strategiska individer där vi riktar in oss där vi vet att det ger störst effekt att skada den kriminella verksamheten. I förra veckan kunde vi gripa två män som tillhör topp fem bland de grovt kriminella i Södertälje, säger kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, samordnare för initiativet vid namn Tore 3, som även var en drivande aktör i de tidigare initiativen Tore 1 och Tore 2 vilka genererade i flera stora rättegångar.

De två männen, 34 och 36 år gamla, är nu häktade misstänkta för grovt vapenbrott.

Experter rekryterade för att motverka parallellsamhället

Den organiserade brottsligheten i Södertälje yttrar sig i en parallell samhällsstruktur och på olika sätt i tre nivåer; den illegala nivån (våldskapitalet), den legala nivån (experter) och den institutionella nivån (imperiebyggare). Nivåerna är beroende av varandra och fungerar även delvis i symbios. Med Tore 3 har polisen i Södertälje rekryterat spetskompetenser i form av bland annat finansiella analytiker, fler spanare och grova brottsutredare som ska stärka linjeverksamheten. Samarbetet med andra myndigheter, kommun och civilsamhälle har utvecklats för att hindra nästa generation kriminella.

Flertalet vapen, narkotika och stor mängd sprängämnen i beslag under onsdagen

Senast under gårdagen, onsdagen den 13 maj, deltog flera resurser från regionen i en insats i Södertälje med syftet att söka efter vapen, sprängämnen och narkotika. Resultatet blev ett grovt narkotikabrott, flertalet skjutvapen och ammunition samt stora mängder sprängämnen i beslag.

Under året har polisen tagit ett stort antal vapen i beslag och mindre vapenverkstäder har uppdagats. Polisen har genom bland annat myndighetsgemensamma insatser också arbetat hårt mot de kriminellas tillgångar, statusobjekt som bilar, klockor, guld och andra värdeföremål som ofta tillägnats via olika brott. Förra veckan dömdes en 25-årig man till två års fängelse för grovt vapenbrott efter att ett vapen som kunnat knytas till mannen hittats i ett elskåp. Förra veckan dömdes också en 34-årig och 31-årig man för grovt narkotikabrott efter att cirka 7,5 kilo hasch, 750 gram kokain och 1,4 kilo ketamin tagits i beslag.

Utpressningar med flera möjliggörare finanserar nätverken

Ett vanligt förekommande brott i Södertälje är utpressningarna och summorna blir allt högre. Trots att mörkertalet är stort kommer allt fler till polisens kännedom och i nuläget utreds drygt tio utpressningar, enbart i nätverksmiljön. Tidigare i år dömdes en 24-årig man till försök till utpressning. Tack vare att brottsoffret gick till polisen kunde gärningsmannen senare gripas. 24-åringen som dömdes till sex månaders fängelse ska också betala 106 000 kronor i böter till advokat och målsägandebiträde.

Ett vanligt utpressningsupplägg är att gärningsmannen uppger en extremt hög summa, en påhittad skuld, som man framför genom hot med grovt kriminella i ryggen.
– Man vet att det är en orimlig summa brottsoffret inte kan betala. För att möjliggöra det hela används en ”medlare” som erbjuder sig att medla ner summan. Därefter ordnar medlaren ett lån i en affärsbank på oriktiga grunder då denne har kontakter på banken. Brottsoffret tar lånet och pengarna går åter till nätverken som på så sätt finansierar verksamheten, säger Daniel Löfgren, operativ samordnare vid polisen i Södertälje.

Uppklarad sprängning i Geneta - 19-åring dömd

Södertälje står för en stor del av de sprängningar som sker inom polisområde Stockholm syd. Många förblir ouppklarade, men polisen har genom intensivt arbete kunnat knyta en 19-årig man för en sprängning i en festlokal i Geneta i somras. I februari dömdes mannen i tingsrätten och i förra veckan kom hovrättsdomen.

Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten i Södertälje (Tore 3)

Med initiativet Tore 3 vill polisen stärka det legala samhället och identifiera och lagföra strategiskt viktiga personer. Genom bland annat myndighetsgemensamma insatser ska polisen förebygga, försvåra och förhindra fortsatt kriminell verksamhet.  

Prioriterade inriktningar
De prioriterade inriktningarna kopplat till kriminella nätverk och parallella samhällsstrukturer i Södertälje är: våld, näringsverksamhet, otillåten påverkan samt särskilt utsatta brottsoffer.

Definition av de prioriterade inriktningarna:
1.Våld. Brottslighet på företrädesvis illegal nivå. Hot och utpressningar mot privatpersoner och näringsidkare samt narkotikahandel som genererar omfattande brottsvinster. Brottslig verksamhet som leder till konflikter och vedergällningar, inte sällan i form av skjutvapenvåld och sprängningar.

2. Otillåten påverkan. Brottslighet på illegal, legal och institutionell nivå. Den förmåga en person inom den organiserade brottsligheten har att otillbörligt eller otillåtet påverka det politiska beslutsfattandet, yttrandefriheten,  rättsprocessen, direkt eller indirekt påverkan på myndighetsutövning samt beslutsfattare inom det privata näringslivet. Otillåten påverkan inrymmer även påverkan som leder till självcensur och att myndighetsanställda och tjänstemän avstår ifrån exempelvis en kontroll, tillsyn eller ingripande.

3. Näringsverksamhet. Brottslighet på företrädesvis legal nivå. Nyttjande av företag och legala strukturer för att omsätta, tvätta och dölja brottsvinster samt begå olika former av ekonomisk brottslighet och otillbörligt utnyttja välfärdssystemet. Innefattar vanligen företag inom kontantintensiva verksamheter och inte sällan konstruktioner med skalbolag och bulvaner. Här ingår även illegala spelklubbar och illegal festverksamhet.

4. Särskilt utsatta brottssoffer. Brottslighet på illegal nivå. Brottsoffer utsatta för utpressningar och andra brott av individer inom kriminella nätverk samt brottsoffer som utsätts för brott inom familjen och andra nära relationer. Innefattar även individer som försöker lämna kriminella nätverk och därmed utsätts för eller riskerar att utsättas för våld eller hot om våld.