Hur polisens arbete vid studentfirande påverkas under coronapandemin

Coronapandemin och risken för virusspridning påverkar bland annat kommande högtider som skolavslutningar och studentfiranden.

2021-01-12: Observera att texten kan vara inaktuell. För uppdaterad information kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här

Generellt har polisen samma grunduppdrag även i den extraordinära situation där vi befinner oss. Vi arbetar brottsförebyggande och ser att många situationer går att lösa med en dialog med de som samlas i större grupper i offentliga miljöer.

Polisen kan upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som bryter mot de tillfälliga begränsningar som utfärdats för att minska smittspridningen av corona.

Polisen har ju befogenhet att upplösa allmänna sammankomster som bryter mot de tillfälliga begränsningarna. Innebär det att polisen kan stoppa studentutspring, mösspåtagning, champagnefrukost och picknickar med fler än 50 deltagare?

De flesta arrangemang kring studenten och skolavslutningar, till exempel studentutspring, mösspåtagning, champagnefrukost, picknick, kan inte anses ha karaktären av en offentlig tillställning. Arrangemangen omfattas därmed inte av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Är det ok att ha studentskiva eller avslutningsfest?

Studentskivor eller avslutningsfester som anordnas på dansställen kan däremot i vissa fall anses som offentliga tillställningar. Danstillställningar som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till kräver tillstånd från polisen. Antalet deltagare i danstillställningen får inte överstiga 50 personer.

Vad gäller för studentbaler?

Har allmänheten tillträde till en studentbal räknas det som en offentlig tillställning. Är inbjudningarna däremot begränsade till särskilt utpekade personer eller grupper räknas det inte som någon offentlig sammankomst och då gäller inte begränsningen på maximalt 50 deltagare och kräver inget tillstånd från polisen.

Får man åka studentflak?

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten från den 15 maj 2020 tillfälligt upphävt bestämmelserna som tidigare möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna och att polisen kan ingripa mot studentflak i enlighet med trafiklagstiftningen.

Tidigare år har polisen haft befogenhet att stoppa flak som inte följer reglerna, till exempel kastar flaskor från flaket. Vad gör polisen om de ser ett studentflak eller blir tipsade om att ett studentflak åker omkring?

Om flakåkning sker trots Transportstyrelsens förbud kan polisen ingripa i enlighet med trafiklagstiftningen och stoppa fordonet. Såväl förare som passagerare kan bötfällas för brott mot trafikförordningen. Passagerare som befinner sig på flaket måste också avbryta resan.

Regler för studentflak och trygghet i studenttider