Initiativ Gryning – polisens satsning på våld i nära relation

Stockholmspolisen storsatsar för att bekämpa våld mot kvinnor och andra brott mot särskilt utsatta. Varje år mördas ett antal kvinnor av närstående män. "Målet är noll döda, det är det enda rimliga mål man kan ha", säger regionpolischef Ulf Johansson.

2019 inkom närmare 4000 polisanmälningar i region Stockholm om kvinnor som misshandlats av en närstående. Samtidigt mördas flera kvinnor varje år av män de har eller haft en relation med. Mörkertalet kring hur många som drabbas är dessutom stort, enligt BRÅ.

- Det handlar om synnerligen grova brott mot människor som ofta är i beroendeställning till den misstänkte förövaren. Det här är brott som vi vill och kan göra mer för att bekämpa, i samverkan med övriga samhället, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Polisen i region Stockholm bedriver ett långsiktigt förbättringsarbete, Initiativ Gryning, som syftar till att förstärka polisens arbete mot brott i nära relation, både när det gäller resurser och metoder.

- Initiativ Gryning är början på en förändringsresa till det bättre. Liv ska räddas, våld ska minska, rädsla ska bytas mot trygghet och fler gärningsmän ska lagföras. Visionen är noll döda, säger Ulf Johansson.

Initiativet innebär bland annat en tydligare koordinering av regionens arbete genom ett operationscenter, en gemensam lägesbild och analys, förstärkt samverkan, ökad användning av forskning och beprövande metodstöd med mera.

- Vi har de senaste åren genomfört liknande satsningar när det gäller att förstärka vår förmåga mot terror och i arbetet mot det ökade skjutvapenvåldet i regionen. Nu tas motsvarande grepp om arbetet med de särskilt utsatta brottsoffren och i första hand det våld som förekommer i hemmen, säger Ulf Johansson.

Initiativet möjliggörs bland annat genom att polisen tillförs mer resurser kommande år. Men det handlar lika mycket om metoder, samverkan och prioriteringar.

- Det handlar om en positionsförflytting totalt sett. Vi ska bli offensivare. Vi behöver också göra det mer attraktivt att arbeta med de här brotten och öka vår förmåga att rekrytera och behålla medarbetare till dessa svåra brottsutredningar, säger Ulf Johansson.