Insats i Trelleborg vecka 19

Under vecka 19 pågår en insats i Trelleborg inom ramen för den nationella särskilda händelsen Rimfrost.

I Trelleborg sker under vecka 19 en insats inom ramen för den nationella särskilda händelsen Rimfrost. Insatsen kommer att inriktas på brottsförebyggande och trygghetskapande arbete. Nationella förstärkningar deltar i insatsen.

Frågor från media riktas till kommunpolis Mats Rindborn Grahl, tfn 0705-67 68 02.

Resultatet kommer att redovisas så snart insatsen är avslutad och sammanställning gjorts.