Insats med fokus på narkotika bland ungdomar i Söderhamn

I början av maj genomfördes en insats med fokus på narkotika bland ungdomar i Söderhamn. Insatsen är en del av medborgarlöftet och det långsiktiga arbetet för att minska droganvändningen bland ungdomar.

Vi arbetar kontinuerligt med fokus på ungdomar och droger och i början av maj genomfördes därför en insats i Söderhamn. Syftet med insatsen är att i tidig ålder identifiera ungdomar som brukar narkotika och se till att de får hjälp av socialtjänst och/eller vård att komma ur missbruket. Insatsen fokuserades rent geografiskt till centrala Söderhamn även om något ingripande även skedde utanför själva staden.

Insatsen leddes av Markus Åsberg och Peter Lindberg och bygger på tips och spaningsarbete.

- För oss ger den här typen av insats en nulägesbild av vilka narkotiska preparat som är i omlopp, i vilka åldrar det förekommer och vilka personer som är aktuella. Det är också viktigt ur andra perspektiv som att vi visar att vi inte tolererar narkotikahantering, brukande och försäljning i samhället. För unga personer kan också ett polisingripande fungera som ett uppvaknande och få dem att ändra sitt beteende och söka hjälp. Där kan vi hjälpa till att bryta ett destruktivt mönster genom ett nära samarbete med socialtjänsten. När det gäller just ungdomar under 18 år gör vi en orosanmälan till socialtjänsten. Vi fortsätter att arbeta offensivt mot narkotikan och kommer att genomföra fler insatser, säger Markus Åsberg, insatsledare.

Stefan Zäll är kommunpolis i Söderhamn och han arbetar brottsförebyggande mot bland annat narkotika och ungdomar genom framförallt samverkan med kommunen och andra aktörer i samhället. En del av det arbetet har resultaterat i ett medborgarlöfte för Söderhamns kommun.

- Den här insatsen genomfördes inom ramen för vårt medborgarlöfte där fokus är ungdomar och narkotikamissbruket i Söderhamn. För att komma tillrätta med problemen handlar det om att samverka och ha ett långsiktigt perspektiv. Framöver kommer vi också att genomföra insatser där socialtjänsten deltar på plats, vilket innebär att snabbare åtgärder kan vidtas direkt, säger Stefan Zäll.

Fyra ungdomar under 18 år påträffades och är misstänkta för narkotikabrott. De togs med till förhör och provtagning och därefter kontaktades föräldrarna. Utöver det påträffades också elva personer över 18 år som är misstänkta för narkotikabrott.

- Visst är resultatet av insatsen positivt samtidigt som det också säger något då vi en vanlig tisdagkväll, under loppet av ett par timmar, påträffade närmare 15 personer i centrum som är misstänkta för drogmissbruk/innehav. Även om det inte är något unikt för just Söderhamn med narkotikapåverkade personer i stadskärnan känns det inte bra. Vi genomförde en liknande insats för några veckor sedan och då var den yngsta som testade positivt för narkotika endast 12 år gammal. Det är oerhört tragiskt och det visar på behovet av att långsiktigt jobba vidare mot narkotikan, säger Stefan Zäll, kommunpolis.

Resultat av insatsen

  • 12 misstänkta för ringa narkotikabrott
  • 1 misstänkt för narkotikabrott
  • 1 misstänkt för drograttfylleri
  • 1 misstänkt för brott mot knivlagen