Insatsen går vidare: Färre rån och minskad narkotikaförsäljning i Märsta

Polisens förstärkta arbete mot det kriminella nätverket i Märsta och Valsta ger resultat. "Vi ser en försvagning av det kriminella nätverket i Märsta", säger Martin Wallin, polisinsatschef för insats Gimle.

Under 2020 har polisen i lokalpolisområde Sollentuna och region Stockholm förstärkt arbetet mot kriminella nätverk i Märsta och Valsta genom bland annat fler synliga poliser, spaning, förhör och underrättelsearbete.

– Vi kan se en tydlig nedgång av rån och att de yrkeskriminella är mindre aktiva på grund av vår högre närvaro i Märsta och Valsta, säger Martin Wallin.

Det pågår ett 50-tal förundersökningar kopplade till polisens insats i Märsta. De senaste två månaderna har sex skjutvapen tagits i beslag och cirka tio personer sitter nu häktade. Även en stor mängd narkotika har tagits i beslag, i flera fall överstiger den beslagtagna mängden gränsen för grovt narkotikabrott.

– Polisen upplever en minskad narkotikahandel i Märsta sedan insatsen påbörjades. Vi bedömer att detta har påverkat de kriminella aktörernas ekonomiska förutsättningar, kommenterar Martin Wallin.

Ledargestalt i kriminella nätverket dömd

Under våren har det kommit två domar som har fått effekt på den kriminella verksamheten i Märsta. Den ena domen gäller tre personer som dömdes till mellan 1 år och 8 månader och 2 år och 2 månader för bland annat människorov, rån och försök till utpressning. Den andra domen, från 13 maj, gäller två personer som dömdes till 3 år respektive 3,5 års fängelse för försökt till allmänfarlig ödeläggelse i Eksjö i Småland. Den ena av de dömda ses som en ledargestalt inom det kriminella nätverket i Märsta. I samma mål dömdes även en tredje person till sju månaders fängelse för medhjälp till försök till grovt vapenbrott. Den 29 april greps en man i 25-årsåldern för grovt narkotikabrott i Märsta. Mannen är nu häktad och har kopplingar till den organiserade brottsligheten i Märsta.

– Eftersom insatsen påbörjades för inte så länge sedan och utredningarna tar tid ser vi inte resultat i form av domar i någon större utsträckning ännu. Men insatsen kommer att fortsätta under lång tid framöver och då är det rimligt att anta att även de fällande domarna blir väsentligt fler, säger Martin Wallin.

Grova våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet har de senaste åren ökat i Märsta och Valsta. Polisens förstärkta insats mot den lokala kriminaliteten sker i samarbete med bland annat Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten och Sigtuna kommun.