Intensiv tid med goda resultat i Sluta Skjut

Genom pågående arbete är nu över 30 personer antingen frihetsberövade som misstänkta eller dömda för grova brott. Ett flertal individer har också genom Sluta skjut tagit aktiva steg för att lämna kriminaliteten.

Inom ramen för Sluta skjut hölls nyligen flera parallella individuella samtal med personer inom våldsamma grupperingar kopplade till dödligt våld i Malmö med syfte att få dessa att lösa sina konflikter på annat sätt och ytterst att lämna den kriminella banan. 

Genom arbete initierat inom Sluta skjut är över 30 personer just nu antingen frihetsberövade som misstänkta eller dömda för grova vålds- och narkotikabrott. Samtliga är personer som driver på det dödliga våldet i Malmö. När våren 2020 är slut kommer 15-talet rättegångar som berör individer inom Sluta skjut ha påbörjats eller hållits.

- Vi hade helst sett att de här personerna skulle ha lämnat kriminaliteten bakom sig och hittat ett annat sätt att leva sina liv, men framförallt vill vi att de ska överleva. Polisen, Malmö stad och Frivården har stått och står beredda att hjälpa dem. Men om man inte accepterar den hjälp vi erbjuder och fortsätter sin våldsamma kriminella livsstil så finns, som framgår av pågående rättsprocesser, polisen och hela rättsväsendet redo att sätta stopp för dem, säger Glen Sjögren, kommunpolis i Malmö.

De senaste månaderna har å andra sidan ett trettiotal individer inom våldsamma grupperingar i Malmö tagit steg för att lämna sitt gamla liv bakom sig. Ett tjugotal av dessa försöker förändra sin situation på hemmaplan medan ett tiotal, med annan situation har omlokaliserats till annan ort, inom ramen för Malmö stads avhopparverksamhet.

- Att ett tiotal personer den senaste tiden haft modet att lämna sitt kriminella sammanhang och även flytta, ser vi som en stor framgång. De här individerna är så här långt seriösa i sin önskan att förändra sina liv, säger Rebeca Persson på avhopparverksamheten på Malmö stad.

- Att hoppa av den kriminella livsstilen innebär inte bara att sluta att begå brott. Bara en motiverad person klarar av det. Det är positivt att våra frivårdsinspektörer aktivt kunnat bidra till sådan motivation i flera utmanande fall, säger Petra Tullgren, kriminalvårdschef, Frivården i Malmö.

Huvudbudskapet i Sluta skjut är att det dödliga våldet ska upphöra. Det förmedlas via call-in, ett informationsmöte dit representanter för olika våldsdrivande grupper kallas för att som budbärare sen förmedla budskapet från informationsmötet till sin grupp. Budskapet från myndigheterna innebär att man får veta att det erbjuds möjlighet att bryta sin kriminella livsstil men också en tydlighet att om man som individ inte upphör med handlingar kopplat till dödligt våld så leder det till sanktioner, inte bara för den enskilde utan för hela den våldsamma grupp eller nätverk man tillhör.

- Vi kommer ha fullt fokus på dig och alla i din våldsamma grupp om du inte tar till dig av budskapet. Det här är inga tomma ord. Det bevisas av de 30-tal personer som för närvarande är frihetsberövade som misstänkta, eller dömda för grova brott. De flesta är bland de totalt 70 vi, sedan Sluta skjut inleddes hösten 2018 och fram till april 2020, kartlagt och valt ut som budbärare inom olika grupperingar vid call-in eller custom notification, säger Glen Sjögren.

Samma budskap som vid call-in kan också förmedlas via individuella möten, så kallade custom notification, en variant som använts i stor omfattning den gångna veckan med anledning av den pågående Covid-19-pandemin, som begränsar möjligheten till att samla större grupper till ett call-in.

Sedan årets start har fyra skottlossningar inträffat i Malmö. Under hela 2019 inträffade 34 skottlossningar, under 2018 skedde 47 och under 2017 skedde 65.

- Utvecklingen med färre skottlossningar är så klart något vi är nöjda med och vår övertygelse är att både Sluta skjut som strategi och Operation Rimfrost haft en stor påverkan för den nedåtgående trenden. Samtidigt vet vi att det finns flera konflikter i de kriminella miljöerna som snabbt kan eskalera till våld och det gäller för oss att vara fortsatt enträgna i vårt arbete, säger Mattias Sigfridsson, tillförordnad polisområdeschef i Malmö.

Om Sluta skjut på Malmö stads webbplats.