Kameror i Södra Ryd

Polisen har beslutat om att sätta upp kameror i Södra Ryd, Skövde och att använda UAS (drönare).

Med anledning av den senaste tidens oroligheter i Södra Ryd har Polismyndigheten beslutat om att använda kameror för att bevaka området Södra Ryd. Ändamålet är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Övervakningen kan även användas för att utreda eller lagföra brottslig verksamhet.

Polisen kommer att sätta upp fasta kameror och vid behov använda UAS. Allmänheten informeras bland annat genom anslag på platsen.

Fast monterade kameror kommer att vara avskärmade så att privatbostäder och till dessa direkt anslutande entréer inte kan komma i bild. Polisen kommer inte att ta upp ljud på platserna.

Kamerabevakning med fast monterad kamera kommer att ske dygnet runt den 6 maj 2020 till och med den 4 augusti 2020.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.