Kortare väntetid för att anmäla brott på 114 14 i region Stockholm

Väntetiden för den som ringer till polisen för att lämna tips eller göra en anmälan har stadigt minskat. Den senaste mätningen av väntetiden i samtalskön i Region Stockholm visar att polisens kontaktcenter, PKC, svarade i genomsnitt inom tre minuter.

En av orsakerna till att vi har blivit snabbare är att vi hela tiden anpassar vår bemanning efter hur samtalsmängden ser ut över dygnet. Trots det kan vi ha tillfälliga toppar, exempelvis vid lunchtid när många ringer till oss. Då kan det vara bra att vänta en stund och ringa lite senare, säger Anna Rise, samordnande sektionschef på PKC i region Stockholm.

Sedan ett par år tillbaka har PKC i uppdrag att i samband med en polisanmälan göra så kallade förstahandsåtgärder i utredningsarbetet. Det innebär att hålla inledande vittnes- och målsägandeförhör och att säkra bevis när det handlar om exempelvis stöld, misshandel, inbrott och bedrägerier.

När det finns möjlighet att komma vidare i ett ärende skickar PKC det till rätt funktion inom polisen.

Fler och mer avancerade åtgärder

Eftersom det går att anmäla enklare brott som exempelvis att cykel- eller mobilstöld digitalt på polisen.se har PKC även upprättat en prioritetsordning i samtalskön. Det innebär att vissa typer av samtal går före och det kan handla om att det är ett barn som ringer eller att det rör sig om ett grövre brott.

Nu när vi gör betydligt fler och mer avancerade åtgärder i varje enskilt ärende än tidigare, har vi haft en viss inkörsperiod för att lära oss. Nu har vi fått erfarenhet och har blivit effektivare, säger Anna Rise.

Mer information

  • Polisens kontaktcenter, PKC finns i sju regioner i Sverige. PKC Stockholm är störst med närmare 400 medarbetare. I Stockholm tar man varje månad emot cirka 50 000 samtal, upprättar cirka 30 000 polisanmälningar och tar emot tips via e-tjänsterna på polisens webbplats polisen.se.
  • På PKC arbetar operatörer, förundersökningsledare, operativa ledare och gruppchefer.
  • Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. De som svarar pratar svenska och engelska.