Luftburen patrullering i Eslöv

Nu kommer vissa delar av Eslöv att kunna bevakas med hjälp av UAS, så kallade drönare. Åtgärden är en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, så kallade drönare, i vissa delar av Eslöv. Övervakningen sker som ett led i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

- Det är ett förhållandevis nytt verktyg i vår verktygslåda som vi vill prova att använda oss av nu under en tid framöver, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

Beslutet gäller från och med torsdag 21 maj fram till slutet av augusti. Aktuella bevakningsområden är Berga, Rönneberga och Sallerup.

Beslutet omfattar inte ljuddetektering eller upptagning av ljud på platsen. UAS-piloten får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området, utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och områden dit allmänheten har tillträde.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.