Malmökonferens för hågkomsten av Förintelsen skjuts fram

Konferensen skulle ha ägt rum i oktober, men skjuts fram till nästa år. Polisen har länge arbetat med planeringen inför konferensen — ett arbete som nu kommer att tas till vara inför nästa år.

I dag meddelade regeringen att Malmöforumet, som skulle ha genomförts i oktober och vars syfte är att motverka antisemitism samt föra vidare minnet av Förintelsen, skjuts upp till nästa år. Polisen har ett nära samarbete med Regeringskansliet och har också haft kunskap om beslutet att skjuta fram konferensen.

-  Vi har, tillsammans med Regeringskansliet, Säkerhetspolisen och Malmö stad, arbetat med planeringen inför konferensen under lång tid. Även om konferensen nu skjuts fram kommer vi att omhänderta allt arbete som gjorts, vilket innebär att vi redan har en bra grund inför genomförandet nästa år, säger polisens kommenderingschef Mattias Sigfridsson.

Även nästa år kommer polisen att hantera konferensen som en särskild händelse för att säkerställa att evenemanget kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Pressmeddelande från Regeringskansliet