Med dialog som verktyg

  • Demonstrationer
    Demonstrationerna utanför Migrationsverket i Göteborg har pågått sedan 8 januari. Bild: Camilla Fogelhamre
  • Dialogpolis och polisinsatschef.
    Från vänster: Fredrik Dahlgren, dialogpolis, Jonas Andréasson, polisinsatschef. Bild: Camilla Fogelhamre
1/2

Deras uppdrag är att prata. Genom kommunikation verkar dialogpolisen för ordning och trygghet vid demonstrationer.

Sedan den 8 januari pågår återkommande demonstrationer utanför Migrationsverkets lokaler på Vestagatan i Göteborg. Det är statslösa palestinier som genomför protester mot Sveriges asylpolitik. Polis är på plats för att upprätthålla ordning och säkerhet så att Migrationsverket kan fullgöra sin verksamhet och besökare kan beredas tillträde till lokalerna.

– Men vi är också här för att underlätta för de som vill yttra opinion. Ibland krockar det uppdraget med ordningshållandet och då försöker vi genom dialog att hitta praktiska lösningar, säger dialogpolisen Fredrik Dahlgren.

Tudelat uppdrag

Med sitt tudelade uppdrag att upprätthålla ordningen på platsen och underlätta för demonstranter blir polisen och särskilt dialogpolisen bryggan mellan Migrationsverket och demonstranterna. De har tät kontakt med båda parter och försöker skapa förståelse, räta ut frågetecken och förebygga missförstånd som kan uppstå.

– Många gånger kan vi kyla av situationen bara genom att ta reda på svaret på en fråga som skapar oro bland demonstranterna, förmedla kontakter eller helt enkelt vara en oberoende lyssnare som inte tar ställning i sakfrågan, förklarar Fredrik Dahlgren.

Demonstranterna saknar tillstånd för en allmän sammankomst men rätten att yttra opinion är grundlagsskyddad och polisen har en långtgående skyldighet att säkra demonstrationsrätten. Däremot skriver polisen anmälan om brott mot ordningslagen varje gång en otillåten demonstration genomförs.

Löser de flesta situationer

Vid några tillfällen har demonstranterna varit fler än de max 50 som nu gäller till följd av coronapandemin. Ytterst har polisen rätt att upplösa en allmän sammankomst som bryter mot max 50-förordningen men utgångspunkten är att använda dialogen som verktyg.

– Vi löser faktiskt de flesta situationer med dialog. Det betyder inte att vi backar eller låter bli att ingripa om det behövs. Men når vi fram med vår kommunikation undviker vi att situationen eskalerar och det är ju dit vi vill komma, förklarar Dahlgren.

Men ibland räcker inte dialogverktyget till.  Förra veckan uppstod en situation där ett antal demonstranter satte sig utanför entrén och vägrade flytta på sig trots upprepade tillsägelser. Migrationsverket tvingades stänga för dagen och polisen omhändertog några demonstranter för ordningsstörningar och en person rapporterades för ohörsamhet mot ordningsmakt.

Skalar upp polisinsats

Med anledning av förra veckans ordningsstörningar och ett upprop på sociala medier om att samla fler demonstranter utanför Vestagatan har polisen nu skalat upp sin insats. Ordningspoliser, dialogpoliser och polishästar är på plats framför Migrationsverkets entré och på strategiska platser i närområdet. Demonstranterna har fått tydliga direktiv om var de får stå för att genomföra sin opinionsyttring.

– Just nu är läget lugnt om än en aning spänt. Vi stressar inte utan jobbar lugnt och metodiskt med kommunikation. Vi vill slippa att flytta på dem fysiskt igen. Det vinner ingen på i längden, förklarar polisinsatschefen Jonas Andréasson.