Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Nya samverkansdokument undertecknade i Höör

Undertecknande i Höör

Nu har såväl en ny samverkansöverenskommelse som nya medborgarlöften mellan polisen och kommunen i Höör undertecknats.

Måndagen den 11 maj skrevs en ny samverkansöverenskommelse mellan polisen och Höörs kommun samt nya gemensamma medborgarlöften under av lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije och kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg. Samverkansöverenskommelsen är strategisk och långsiktig och sträcker sig över fyra år. Varje år tas som komplement fram en operativ samverkansöverenskommelse som är ettårig.

- Genom en förnyad samverkansöverenskommelse som sträcker sig över fyra år visar vi tydligt att vi inom polis och kommun på ett strukturerat sätt vill fortsatta vårt goda samarbete på ett bra och förtroligt sätt, säger lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije.

De nya gemensamma medborgarlöftena fokuserar på narkotika och trafikproblematik, och det blir också fortsatta gemensamma trygghetsvandringar.

- I medborgarlöftena lyssnar vi särskilt mycket på medborgarnas synpunkter. Därför känns det extra bra att vi nu även kunnat skriva under ett nytt gemensamt medborgarlöftesdokument, säger Anna-Karin Boije.

Här kan du ta del av såväl samverkansöverenskommelsen som medborgarlöftena i sin helhet.