Nytt medborgarlöfte i Älvkarleby

Marie Larsson, kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby och Tomas Eriksson, lokalpolisområdeschef Norduppland.

Marie Larsson, kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby och Tomas Eriksson, lokalpolisområdeschef Norduppland. Bild: Älvkarleby kommun

Tomas Eriksson, lokalpolisområdeschef Norduppland och Marie Larsson, kommunstyrelsens ordförande har undertecknat medborgarlöftet för 2020.

– Vi ska gemensamt verka för att öka tryggheten och minska risken för stöldbrott, främst inbrottsstölder i bostad inom Älvkarleby kommun. Detta ska vi bland annat åstadkomma via informationsmöten och kampanjer om hur man skyddar sig mot stöldbrott, säger Tomas Eriksson.

Lokalpolisområde Norduppland har utarbetet en lokal lägesbild för Älvkarleby kommun. Detta har gjorts i samverkan med kommunala företrädare. Mindre enkätundersökningar har genomförts vid några tillfällen samt, enligt förra årets medborgarlöfte, en trygghetsvandring i Älvkarleby.

– Medborgarlöften är viktiga, eftersom det är dokument som förtydligar hur viktigt det är att polisen och kommunen samverkar för ett framgångsrikt och effektivt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften är dock en liten del av all samverkan, men löftet åskådliggör det som medborgarna givit uttryck för att vara en angelägen fråga under 2020, säger Tomas Eriksson.