Felaktig uppgift om trafikolycka

Polismyndigheten gick igår ut med en felaktig uppgift om personskadorna i en trafikolycka i Dalarna. Polismyndigheten beklagar det inträffade och ser nu över rutinerna för händelserapporteringen.

Under torsdagen meddelade Polismyndigheten muntligen till media felaktiga uppgifter kring skadeutfallet i en trafikolycka i Dalarna. Det var ett missförstånd som föranledde detta och Polismyndigheten beklagar att den felaktiga informationen gick ut.

För Polismyndigheten är det alltid mycket viktigt att alltid dubbelkolla fakta, särskilt när informationen är extra känslig. Av någon anledning har det brustit vid detta tillfälle. Polisregion Bergslagen ser nu över sina rutiner vid händelserapporten för att säkerställa att det inte upprepas.