Om olika arrangemang och vad som gäller

Coronapandemin och risken för virusspridning påverkar bland annat kommande högtider som skolavslutningar, studentfiranden samt andra arrangemang där många människor samlas.

Polisens uppdrag är generellt sett detsamma även i denna situation. I Polismyndighetens uppdrag ingår att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I detta kan även ingå att se till att smittsamma sjukdomar inte sprids. Polisen kan till exempel upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som bryter mot de tillfälliga begränsningar som utfärdats för att minska smittspridningen av corona.

Med anledning av detta vill Polisen informera lite extra om vad som gäller kring olika typer av arrangemang:

Du behöver tillstånd från polisen för att anordna en offentlig tillställning. Vissa typer av fester eller arrangemang kan anses som en offentlig tillställning om arrangörens avsikt är att samla en mängd deltagare, till exempel genom att annonsera eller bjuda in via sociala medier. Som arrangör ansvarar du för att söka tillstånd, samt för att säkerställa att gränsen på 50 deltagare inte överskrids. Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa arrangemanget om inte reglerna följs.

I de fall man anordnar studentfester eller andra fester på dansställen kan dessa i vissa fall anses som offentliga tillställningar. Anordnar man en danstillställning dit allmänheten har tillträde krävs också ett tillstånd från polisen.

Transportstyrelsen har beslutat om tillfälligt förbud mot studentflak. Detta innebär att skulle flakåkning förekomma, kan polisen ingripa i enlighet med Trafiklagstiftningen då det exempelvis kan röra sig om otillåtet antal passagerare, felaktigt placerade passagerare eller vårdslöshet i trafik.

Även i fall med större folksamlingar (som inte är offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster) kan polisen ingripa – om risk för störningar mot ordning och säkerhet uppkommer. I begreppet säkerhet kan även smittspridning räknas in. Polisen har även möjlighet att begränsa tillträde till vissa platser om det bedöms finnas risk för störningar av ordning och säkerhet.

Polisen hoppas att arrangörer och allmänhet fortsätter att följa de begränsningar som utfärdats - tillsammans kan vi minska riskerna för smittspridning.

Mer information:

Hur polisens arbete vid studentfirande påverkas under coronapandemin

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar

Sök tillstånd för offentlig tillställning

Sök tillstånd för allmän sammankomst

Tillfälligt stopp för firande på studentflak (Transportstyrelsens information)