Passkontrollanter hjälper till att lösa brott

Polisregion Syd har tillfälligt flyttat personal från gränspolisen till utredningsenheten. Förstärkningen består av ett 30-tal passkontrollanter som nu jobbar sida vid sida med erfarna brottsutredare.

Arbetsbelastningen vid den inre gränskontrollen har lättat som en följd av kraftigt minskat resande och delvis stängda gränser, men det är fortsatt högt tryck på polisens utredningsenhet i region Syd.

- Vi har under lång tid haft ett stort inflöde av ärenden, inte minst bedrägeri- och penningtvättsbrott. Det handlar bland annat om så kallade vishingbedrägerier, när målsäganden vilseleds att via telefon logga in på sin bank. Nu får vi hjälp att utreda fler brott och det gynnar så klart både samhället i stort och den enskilda medborgaren som blivit utsatt, säger Carolina Adler, chef på bedrägerisektionen.

Passkontrollanterna har fått introduktion i utredningsmetodik och avlastar nu erfarna utredare bland annat med att begära ut handlingar från banker och företag, jobba med kontospårning, hämta och säkra övervakningsfilmer och hålla telefonförhör med målsäganden.

- Även enklare utredningsuppgifter kan vara mycket tidskrävande men de är viktiga pusselbitar i en brottsutredning och en förutsättning för att till slut kunna lagföra gärningspersoner, säger Carolina Adler.