Polisen deltar i firandet av årets veterandag

Under veterandagen uppmärksammas alla de som deltagit i olika fredsbevarande insatser runtom i världen och deras anhöriga. Klas Johansson, Regionpolischef i region Väst, deltog i årets firande som skedde i begränsad omfattning i Börshuset i Göteborg.

Under veterandagen uppmärksammas alla de som deltagit i olika fredsbevarande insatser runtom i världen och deras anhöriga. Klas Johansson, Regionpolischef i region Väst, deltog i årets firande som skedde i begränsad omfattning i Börshuset i Göteborg. Bild: Fredrik Svedemyr

I dag hyllar vi alla de personer som på olika sätt har gjort fredsbevarande och humanitära insatser runtom i världen. I en tid då samhällen och solidaritet ställs inför svåra prövningar, får veterandagen en speciell inramning.

Med hänvisning till rådande pandemi sker dagens ceremoni med anledning av veterandagen i begränsad omfattning. Samtidigt är det också en tid då det är av stor betydelse att hedra alla dem som på olika sätt har gjort insatser för fred och stabilitet på olika platser i världen. Veteraner är inte enbart militär personal utan exempelvis polisanställda, kustbevakare, räddningstjänst- och sjukvårdspersonal.

– Just nu ställs vi inför svåra prövningar. Det gör att vi får hedra våra veteraner under speciella omständigheter. Det blir också ett viktigt symbolvärde att i dessa tider uppmärksamma alla polisanställda och andra yrkesgrupper, som genom sina utlandsmissioner har bidragit till fred och stabilitet i världen, samt deras anhöriga, säger regionpolischef Klas Johansson.

I Sverige finns cirka 120 000 veteraner och bara i Göteborgsområdet omkring 15 000. Polisens utlandsstyrka är en del i det internationella arbetet och utgörs av svenska polisanställda i internationell tjänst. De anställda deltar i insatser för att främja fred och säkerhet och förebygga konflikter över hela världen. Syftet är att stärka rättsväsendet i de länder där de genomförs. På så sätt minskar även den globala brottsligheten och dess förgreningar till andra länder, däribland Sverige. Polismyndigheten har haft ca 2 000 polisanställda som har tjänstgjort i olika missioner sedan polisens utlandsstyrka bildades i januari 2000.

– Vi skickar ut personal i världen för att delta i en rad olika typer av internationellt samarbete. Det kan handla om freds- och säkerhetsfrämjande insatser, såväl som att utveckla utländska polisorganisationer till att bli mer demokratiska och effektiva. Vår personal bidrar till en stabilare omvärld. Det är viktigt att vi tar till vara deras erfarenheter och hedrar deras insatser, säger regionpolischef Klas Johansson.

Årets firande av veterandagen sker inne i Börshuset i Göteborg. Ceremonin arrangeras av Göteborgs stad, i samarbete med olika veteran- och kamratföreningar, Försvarsmakten och Polismyndigheten. Ceremonin finns tillgänglig under dagen på goteborg.se