Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Polisen får ny säkerhetsavdelning

Med start 1 september får polismyndigheten en ny säkerhetsavdelning. Säkerhetsavdelningen ska leda och utveckla säkerhetsarbetet inom myndigheten och bland annat göra arbetet mer enhetligt.

Rikspolischefen har tagit ett inriktningsbeslut om att inrätta en ny nationell avdelning, Säkerhetsavdelningen. Säkerhetsavdelningen ska ansvara för säkerhetsskydd och verksamhetsskydd inom myndigheten.

– Genom en säkerhetsavdelning skapas bättre förutsättningar för ett enhetligt säkerhetsarbete i myndigheten. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag på bästa sätt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Avdelningen ska formellt bildas den 1 september 2020 och redan nu börjar säkerhetsfunktionerna fungera i enlighet med den nya avdelningen.
Initialt kommer den nya avdelningens se över kompetensbehov och bemanning av avdelningen.

– Jag kommer nu gå in i ett intensivt skede med att påbörja rekryteringen av chefer till säkerhetsavdelningen, säger Ari Stenman.

Organisatoriskt ska säkerhetsavdelningen likna andra nationella avdelningar med personal och verksamhet lokaliserad både nationellt och regionalt.