Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Poliser för ökad trygghet i Gränby och Gottsunda

Under senaste veckan av operation Rimfrost har inriktningen varit kontakt- och trygghetsskapande åtgärder i framförallt områdena Gränby och Gottsunda i Uppsala.

Utredningsarbetet går framåt och två misstänkta som är att anse som fokuspersoner inom ramen för den nationella särskilda händelsen har gripits och senare häktats.

Poliskommissarie Catarina Bowall tar över som kommenderingschef för operation Rimfrost Mitt.

– Det jag kommer att ha i blickfånget är en fortsatt dialog med medborgarna, att förundersökningarna utförs noggrant så att det finns ett robust underlag vid domstolsförhandlingar och att vi samtidigt har framförhållning och en god planering för tiden efter Rimfrost, säger Catarina Bowall.

Målet för den särskilda händelsen
Minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer.
Reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet.
Öka beslagen av vapen och sprängämnen.
Öka tryggheten hos allmänheten.