Polismyndigheten stärker förmågan mot bedrägerier

Bedrägeribrotten är tydligt kopplade till den organiserade brottsligheten. För att stärka polisens förmåga att förebygga, förhindra och utreda bedrägeribrott så ska nu arbetet mot bedrägerier ledas och samordnas på Noa, nationella operativa avdelningen.

Beslutet, som fattats av Rikspolischefen, började gälla första april och kommer innebära resursförstärkningar och förändrade arbetssätt, till exempel när det gäller samarbete med nationellt it- brottscentrum, då det finns en tydlig digitalisering och internationalisering av bedrägeribrottsligheten.

Utöver brottsbekämpningen - att förebygga upptäcka, förhindra och utreda bedrägeribrott, så handlar arbetet det också om bedrägeribrottets del i förhållande till andra brott.

– Vi ska utveckla en starkare underrättelseverksamhet kopplad till bedrägeribrottsbekämpning. Det innebär ett tydligare samarbete med finanspolisen, med Finansinspektionen och bankerna men även tillsammans med de myndigheter som betalar ut pengar till välfärden, just för att förebygga välfärdsbedrägerier, säger Mats Löfving, chef Noa.

Polismyndigheten har sedan tidigare arbetat med olika riktade insatser mot bedrägerier, erfarenheterna från dem visar hur bedrägeribrotten utvecklas, bland annat fanns vissa av huvudmännen.

– Det är tydligt att bedrägeribrotten blir allt mer ett strategiskt brott som är starkt koppade till de kriminella som begår organiserade brottslighet. Det ställer andra krav på polisen, och vår stärkta förmåga mot bedrägerier innefattar därmed en av många åtgärder vi arbetar med för att komma de här kriminella personerna, säger Mats Löfving.