Resultat av 2020 års medborgarenkät i Jämtlands län

Enkäten var öppen i 10 dagar, dels på polisen.se men fanns även i pappersform i receptionerna. Enkäten omfattade frågor om upplevd trygghet i det område där man bor och besvarades av 681 personer.

– Medborgardialogen är viktig pusselbit när vi planerar vad vi ska lägga resurserna på nästa år. Det var första gången vi gjorde den digitalt och responsen var långt över förväntan, säger Maria Könberg, Kommunpolis i Östersund.

Fördelning av svarande:
438 kvinnor, 238 män. Fem personer har identifierat sig med annan könsidentitet.

Drygt 75 procent, eller 521 personer, anger att man känner sig ganska eller mycket trygg på den ort man bor eller verkar.
Knappt 25 procent, eller 160 personer anger att man känner sig ganska eller mycket otrygg. Anledningarna till detta skiljer sig något åt beroende på i vilken kommun personerna bor, men det finns några gemensamma nämnare:

  • En upplevd frånvaro av polisen samt långa avstånd om man behöver hjälp av Polis
  • Trafikrelaterade orsaker som höga hastigheter och buskörning av motorburen ungdom
  • Ökad drogproblematik

I Östersund lyfter man upp vissa områden eller platser där man upplever otrygghet, exempel på sådana är centrala Östersund, Odenslund, Marielund och övre Torvalla.

Generellt känner man sig mer otrygg under kvällar och nätter i respektive kommuns tätorter.

Specifika frågor om enskilda kommuner besvaras av:
Mariana Handler (Krokom, Strömsund och Åre), 010-56 815 24
Jana Solsten (Berg och Härjedalen), 010-568 14 68
Maria Könberg (Bräcke, Ragunda och Östersund), 010-568 18 73