Riktat polisarbete i Jordbro har gett goda resultat

Efter en negativ brottstrend i Jordbro inleddes ett intensivt arbete i området, med start i november 2019. Resultatet sex månader senare: en markant skillnad i området med minskad brottslighet, ökad trygghet och flera tongivande individer lagförda.

Målet för lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn var att återskapa lugn och trygghet i Jordbro. För att nå målet och som ett led i det brottsförebyggande arbetet har den polisiära närvaron ökat i området. Samverkan med bland annat Haninge kommun har varit en annan del i att förebygga brott och främja ökad trygghet. Genom gemensamma utsättningar med kommunen en gång i veckan delar polisen och kommunen den aktuella lägesbilden. Polisen upplever att de genom ett närmare samarbete med kommunen både i det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet, har bidragit till att motverka en del av de parallella samhällsstrukturer som ibland förekommer.

– Polisens samverkan med flera aktörer i samhället bygger ett starkt lokalsamhälle. Genom framgångrikt utredningsarbete avtjänar flera tongivande individer idag fängelsestraff, säger Anna Hagman, gruppchef, som varit med i arbetet från start.

Ökad trygghet bland boende

I arbetet mot ekonomisk brottslighet har polisen genom myndighetsgemensam samverkan stängt en svartklubb i området, vilket ledde till vräkning och företagsbot. Sedan en tid tillbaka finns trygghetskameror uppsatta i området vilket ger en trygghetsskapande och brottsförebyggande effekt. Kamerorna har även bidragit till att brott har kunnat klaras upp.

– Vi har fått positiv feedback från flera näringsidkare och vi märker även en stor skillnad av ökad trygghet bland boende i området. Vårt arbete i området fortätter över tid, säger Daniel Edlund, lokalpolisområdeschef i Haninge/Nynäshamn.