Rimfrost: Lyckad trafikinsats tillsammans med andra myndigheter

Myndighetsgemensam trafikkontroll i Mora Stenar utanför Uppsala.

Myndighetsgemensam trafikkontroll i Mora Stenar utanför Uppsala. Bild: Tobias Ahlén Svalbro/ Polisen

Poliserna i den operativa delen av den nationella särskilda händelsen har arbetat riktat mot fokuspersoner och med trygghetsskapande arbete i polisregion Mitt.

Torsdagen den 14 maj genomfördes en större trafikkontroll inom ramen för Rimfrost. Arbetet skedde tillsammans med Tullverket och Kronofogden.

– Det är framgångsrikt att ha samverkan ute i fält med andra myndigheter. Jag är mycket nöjd med samverkansdelen. Våra olika metoder under de gemensamma insatserna är ett framgångskoncept. Det ger fina resultat i slutändan. Som jag ser det ligger vi helt rätt i målen för den särskilda händelsen, säger operationsledaren för Rimfrost Mitt, Stefan Siesing.

Utredarna har arbetat med framförallt två större ärenden där det finns misstanke om grova brott, bland annat penningtvätt- samt narkotikabrott.

Arbetet under veckan har i polisregion Mitt resulterat i elva frihetsberövanden med bakgrund i olika brott och utredningar.

Rimfrost polisregion Mitt 
13 maj – 19 maj

Frihetsberövade:
Gripna 11
Varav 9 anhållna
Varav 2 häktade

Målet för den särskilda händelsen
Minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer.
Reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet.
Öka beslagen av vapen och sprängämnen.
Öka tryggheten hos allmänheten.